Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 46 Next Page
Page Background

6.7 Hva kan ellers avtales i EWC? ....................................................................

6.8 Hvilken rett har EWC-representantene til å videreformidle innholdet i

EWC-møtene? .........................................................................................

6.9 Hvem finansierer EWC-arbeidet? ................................................................

6.9.1 Ledelsen betaler kostnadene .........................................................

6.9.2 Reise- og oppholdsutgifter ............................................................

6.9.3 Opplæring ..................................................................................

6.9.4 Tolking .......................................................................................

7.0 Arbeidsutvalg/Selected commitee 8.0 Bistand

8.1 Direktekontakt med UNI ............................................................................

8.2 Koordinator .............................................................................................

8.3 Bistand fra ekspert ...................................................................................

8.5 Kontaktpersoner i Negotia .........................................................................

9.0 Tips og råd

9.1 Muligheter og utfordringer .........................................................................

9.2 Råd fra UNI Europa ...................................................................................

10.0 Erfaring med EWC fra ulike bransjer Elektroniske vedlegg og linker Vedlegg: Eksempel på en EWC-avtale i anonymisert form

24

28

21

22

22

22

22

22

22

25

25

25

25

26

27

27

27

32

34

Utarbeidet av Negotia sept. 2016.