Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 46 Next Page
Page Background

For at de ansatte skal ha tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere om de vil kreve oppret-

telse av EWC, må de ha tilgang til nødvendig informasjon om konsernets struktur, antall

ansatte og annen informasjon som er nødvendig for å kreve forhandlinger. De ansatte kan da

be ledelsen om å få utlevert nødvendig dokumentasjon.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

§ 3. Opprettelse av samarbeidsordning, § 3 2. ledd

Ledelsen i hver virksomhet plikter på forespørsel fra arbeidstakernes representanter å

fremlegge informasjon om foretakets eller konsernets struktur, antall ansatte og annen

informasjon som er nødvendig for å kreve forhandlinger.

11.

§ 3. Opprettelse av samarbeidsordning, § 3 1.ledd

I foretak og konserner med slik struktur og størrelse som nevnt i § 2 kan det anmodes

om forhandlinger om opprettelse av europeisk samarbeidsutvalg, heretter kalt ESU,

eller om andre samarbeidsformer som sikrer informasjon til og konsultasjon med de

ansatte over landegrensene.