Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 46 Next Page
Page Background

9.1 Muligheter og utfordringer

Hvis det ikke er EWC i din bedrift – vurder å få opprettet EWC for å få innflytelse!

Det er viktig å fremforhandle gode vilkår i EWC-avtalen, blant annet når det gjelder antall

møter, arbeidsutvalg, tolking, bruk av eksperter og ressurser. Videre er det viktig at EWC-

representantene og koordinatoren får god opplæring om hva et EWC er og hvordan dette kan

brukes.

Bruk UNI Europas EWC-team aktivt i prosessene.

Erfaring viser at vanskeligheter kan oppstå i EWC-arbeidet:

Arbeidstakere fra ulike land kan ha forskjellig mål med sitt EWC-arbeid.

Kulturen på arbeidsmarkedet varierer i de forskjellige EU-landene, det kan blant annet

gjelde arbeidstakernes relasjon til, eller måten de forholder seg til, arbeidsgiver på.

Arbeidstakerne snakker ulike språk. Selv om tolketjeneste er tilgjengelig på møtene, kan

språkproblemer komplisere de uformelle kontaktene.

I flere utvalg har det vært dårlig kommunikasjon mellom representantene i tidsrommet mel-

lom EWC-møtene. Erfaringer viser at arbeidsutvalget har et stort ansvar for at

kommunikasjonen skal fungere.

I flere EU-land er organisasjonsgraden lav, dermed øker risikoen for at arbeidstaker-

representantene i EWC ikke er utpekt av fagforeningene.

9.2 Råd fra UNI Europa

Gjennom sitt arbeid med EWC har UNI Europa blant annet erfart:

Det er behov for pågående kommunikasjon og samarbeid mellom EWC-møtene, både

mellom EWC-representantene og med konsernets ledelse.

EWC-arbeidet bør integreres med arbeidet i internasjonale fagforeningsnettverk og med

globale bransjeforeninger.

Det er behov for et sterkt engasjement fra fagforeningene i EWC-arbeidet. For å styrke

arbeidet i EWC er det behov for økt representasjon fra fagforeningene.

Konsernets innstilling og åpenhet er av avgjørende betydning for hvordan EWC vil fungere.

27.

9.0 Tips og råd