Table of Contents Table of Contents
Negotia | Håndbok i EWC Next Page
Information
Show Menu
Negotia | Håndbok i EWC Next Page

 
1.0 Innledning
4

2.0 Regelverk og definisjoner
7

3.0 Hvilke konsern er omfattet av regelverket?
10

4.0 Hvordan opprette EWC?
12

5.0 Avtale om EWC
16

6.0 Møtene i EWC
19

7.0 Arbeidsutvalg/Selected commitee
24

8.0 Bistand
25

9.0 Tips og råd
27

10.0 Erfaring med EWC fra ulike bransjer
28

Elektroniske vedlegg og linker
32

Vedlegg: Eksempel på en EWC-avtale i anonymisert form
34