Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 46 Next Page
Page Background

Innholdsfortegnelse:

1.0 Innledning

1.1 Hva er Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU)/European Works Council (EWC)?.......

1.2 Hvorfor er det viktig å ha EWC i store europeiske konsern? ............................

1.3 EWC som verktøy for fagforeningen ............................................................

1.4 EWC i praksis ...........................................................................................

2.0 Regelverk og definisjoner

2.1 Regelverk ................................................................................................

2.2 Definisjoner .............................................................................................

2.2.1 Grenseoverskridende ....................................................................

2.2.2 Informasjon og drøfting ................................................................

3.0 Hvilke konsern er omfattet av regelverket? 4.0 Hvordan opprette EWC?

4.1 Hvordan opprettes EWC – i korte trekk? ......................................................

4.2 Skriftlig anmodning om forhandling .............................................................

4.3 Særlig forhandlingsutvalg for de ansatte (SFU/SNB) ......................................

4.3.1 Innledning ..................................................................................

4.3.2 Hvem og hvor mange deltar i det særlige forhandlingsutvalget (SNB)?.

4.3.3 Hvordan velger ansatte i Norge sine representanter til det særlige

forhandlingsutvalg (SNB) ....................................................................

4.4 Forhandlingene om EWC-avtale...................................................................

4.5 Sakkyndige og bistand fra organisasjonene...................................................

5.0 Avtale om EWC

5.1 Innholdet i EWC-avtalen.............................................................................

5.2 Hva skjer dersom konsernet ikke ønsker å innlede forhandlinger om EWC, eller

partene ikke blir enige om avtale? ..................................................................................

6.0 Møtene i EWC

6.1 Hvilke ansatte skal delta på EWC-møtene? ...................................................

6.2 Hvem deltar fra konsernet? ........................................................................

6.3 Hvem skal lede EWC-møtene? ....................................................................

6.4 Hvor ofte skal EWC møtes? ........................................................................

6.5 Formøter/ettermøter .................................................................................

6.6 Aktuelle temaer for EWC-møtene ................................................................

4

4

5

6

7

8

8

8

16

16

17

10

12

12

12

12

12

12

13

14

15

19

19

19

20

20

20

20