Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 46 Next Page
Page Background

EWC-avtaler

I EWC-databasen kan du etter innlogging kan søke frem ulike EWC avtaler:

http://www.ewcdb.eu

/

Linker:

Fagforeninger nasjonalt og globalt:

https://www.negotia.no

/

http://www.uniglobalunion.org

/

http://www.uniglobalunion.org/regions/uni-europa https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/

Arbeidsgiverforeninger:

https://www.businesseurope.eu

/

Info om vedtagelsesprosess i EU:

http://europalov.no/rettsakt/informasjon-til-og-konsultasjon-med-ansatte-i-multinasjonale- foretak/id-1346

Info fra regjeringen:

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2009/jan/esu-direktivet-revi- dert/id2431878/

Bedriftsdemokratinemnda:

https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente- nemnder-rad-og-utvalg/bedriftsdemokratinemnda/id210786/

EU-sider:

http://europa.eu

/ (EUs startside)

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

(EUs lover og forskrifter)

33.