Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 46 Next Page
Page Background

29.

mye blue collar, «røslige» mannfolk som hadde vært tillitsvalgte i en mannsalder. EWC-

representanter som ikke var tillitsvalgte kunne oppleves å være fra ledelsen, noe som gjorde

det vanskelig å vite om man hadde samme forståelsen av hva det innebærer å være EWC-

representant.

Ansattrepresentantene i EWC er 30 stykker og ledelsen er ca. 10 stykker.

Jeg satte meg som mål at jeg skulle bygge broer og forbindelser mellom ansattrepresentant-

ene på tross av at språkforskjeller, ulike tariffavtaler og ulike lands kulturer talte imot å lykkes.

Da jeg begynte var det en kvinne til og meg selv. Jeg satte meg som mål og vise meg plassen

verdig og ikke bli underminert av det som i all hovedsak var en gutteklubb - på begge sider

av bordet. Totalt i rommet var det 2 kvinner og 40 menn. Jeg forberedte meg godt til møtene,

stålsatte meg ved behov og forsøkte å være både uredd og løsningsorientert. Det tror jeg har

vært med på å bidra til at det nå er 5 kvinner til blant ansattrepresentantene og 2 til blant

ledelsens representanter. I begynnelsen var det lett å bli undervurdert i forhold til kompetanse,

men dette skjer ikke nå lengre. Det er viktig å tørre og engasjere seg og å tørre og være

synlig.

Når det gjelder språk, la jeg fort merke til at ansattrepresentantene var delt inn i to hoved-

grupper, fransk- og engelskspråklige. Språkbarrieren var høy mellom de som bare snakket

fransk og de som bare snakket engelsk. Mange virket bekymret for å prøve seg på et ukjent

språk og synes det var både flaut og vanskelig. Dialogen ansattrepresentantene imellom var

derfor ganske dårlig når det ikke var oversettere til stede, særlig i pauser og utenom selve

møtene.

Jeg har bidratt med å prøve meg på fransk, selv om jeg ikke er noe god. Jeg har fremsnakket

franskmennene til britene og vise verca, og jeg har bidratt med den lille biten av tolking jeg

er i stand til. Når jeg har sendt info til EWC-representanter, så har jeg sørget for å sende både

på fransk (med litt hjelp av ordbøker og google translate) og engelsk. På den måten blir alle

inkludert og det blir en stor gruppe kontra mange små. Jeg opplever at klimaet og samarbeids-

tonen er blitt mye bedre. Noen av EWC-representantene er jeg nå venner med på Facebook og

det gjør også dialogen lettere, selv om man sitter i ulike land med ulikt språk. Det viktigste er

å bygge ned de usynlige murene og å bygge tillit.

Jeg har forsøkt å sette meg inn i noe av de andres tariffavtaler og lovverk, forsøkt å lytte mer

enn å snakke og å bygge plattformer for å forene krefter, slik at vi ikke spilles ut mot

hverandre. I forkant av alle møter så har vi først en gjennomgang i den norske delegasjonen

om hva vi ønsker å ta opp, og hvordan vi skal tolke utsendt informasjon. Deretter har vi video-

konferanse med svenskene for å omforene de norske og svenske synspunkter, og tilslutt så tar

jeg oftest en fot i bakken med britene. På den måten møter vi betydelig bedre forberedt, vet

hva som skjer andre steder, og klarer å forme press fra flere sider.

To konkrete ting som følge av EWC:

1

. Vi ble i Norge fortalt at vi ikke kunne få generelt tillegg på lønn for det hadde ingen andre

i Coca-Cola. Når vi via EWC kom i kontakt med svenskene så fikk vi klarhet i at dette ikke

var riktig. Svenskene hadde generelt tillegg. Det ble ikke så lett for ledelsen å spille oss ut

mot hverandre

2.

Under en stor nedbemanningsprosess i Norge så nekta ledelsen å drøfte prosessen i EWC

fordi den foregikk kun i Norge og ikke var transnasjonal. Vi hadde fått med oss at de flyttet

en liten linje til Sverige og fikk dermed gjennomslag for at det ble drøftinger i EWC likevel.

Det viktigste vi bidrar med, og som vi tror også ledelsen setter pris på, er det vi tar med ned

av den norske modellen. Våre tariffavtaler, inkludert fredsplikten, innebærer at vi er betydelig

mye mer løsnings- og samarbeidsorienterte enn en del andre på kontinentet, som for