Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 46 Next Page
Page Background

eksempel ikke har fredsplikt og oftere ser streik som en mulig løsning. Vår tilnærming til

kompetanse, jobbe strukturert og på tvers av tariffområder gjør oss sterke. Den forhandlings-

og dialogorienterte tilnærmingen gjør at også ledelsen opplever oss nordmenn og svensker

som konstruktive. Det har bidratt til bedre dialog og mer konstruktive prosesser, selv om EWC-

modellen fortsatt er sterkest forankret i amerikanske og engelske styringsmodeller for

konsultasjon og informasjon. Jeg merker litt om litt at progresjon og det å ha et godt

samarbeidsklima ofte er vel så viktig som å bli enige. Det er bedre å bli enige om å være

uenige og å klare å jobbe videre, enn å vinne diskusjonen men tape alt annet.

Telia

Roy Arne Hegge, Hovedtillitsvalgt for Negotia i Telia Norge AS

EWC delegat i Telia AB siden 2008. Hans råd til EWC arbeid;

1.

Les nøye gjennom EWC-reglene som gjelder for det landet bedriften har som hovedkontor

i EWC sammenheng. (Dette kan være et annet land enn der hovedkontoret for en verdens

omspennende bedrift holder til)

2.

Les nøye gjennom den avtalen som foreligger, og forstå innholdet med de spissfindige

juridiske formuleringene som kan finnes i slike dokumenter.

3.

Få en kompetent EWC-koordinator oppnevnt fra eller av UNI Europa.

4.

Benytt koordinator aktivt, da denne skal ha lang erfaring i EWC-arbeid, og kan korrigere

misforståelser og avvik i retningen et EWC tar på et tidlig tidspunkt

5.

EWC er i utgangspunktet et rådgivende organ, diskuter med de andre EWC-

representantene hva dette innebærer.

6.

Husk at EWC-representantene representerer hele arbeidsstokken, og ikke kun deres egne

medlemmer eller land.

7.

EWC-representantene bør holde en tett dialog også utenom møtene, slik at potensielle

situasjoner kan tas opp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

8.

Forsøk å få en best mulig EWC-avtale, og en som er bedre enn minimumskriteriene i EU-

direktivet.

9.

Bruk årsrapporter og annen offentlig og intern dokumentasjon for å avdekke om det

faktisk er flere firma og eventuelt land i konsernet som skulle vært innlemmet i EWC enn

de som hovedkontoret har mer enn 50% eierskap i, ref EU-direktivets lovverk. Firma som

kontrolleres gjennom enten majoritet i eierskap, men også de som gjennom interne

avtaler kontrolleres med mindre enn 50% offisielt eierskap, skal være med i prosessen.

(NB Ikke alle land har denne ratifisert, men de fleste har det, derav viktigheten av punkt

1. og 2.)

10.

Husk at det er ingen minimumsgrense for antall ansatte i et land for rett til representasjon

i EWC, med mindre det er spesifikt definert i en EWC-avtale.

11.

Få klarhet i om de enkelte EWC-representantene er valgt av de ansatte eller oppnevnt

av ledelsen. Oppnevnelse fra ledelsens side kan avstedkomme merkelige avstemninger

fra disse EWC-representantene, da de gjerne er mer ledelsesorientert enn ansattorientert i

sine vurderinger. Deres lojalitet ligger på et annet plan enn intensjonen i EWC-direktivet,

fordi de gjerne kan være del av ledelsen i det landet eller bedriften de kommer fra.

30.