Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 46 Next Page
Page Background

12.

Sørg for å ha gode og smidige arbeidsrutiner, slik at ledelsen ser at EWC-arbeidet ikke

forlenger beslutningsprosessen, men derimot avklarer på et tidlig tidspunkt

mulige konfliktområder som dermed kan unngås. Dette kan igjen forkorte beslutnings-

prosessen og kan skape en «goodwill» som effektiviserer det videre arbeidet. Konsernet

vil igjen kanskje velge å utvide EWC til også å omfatte land utenfor EU/EØS, som kan ha

nytte av dette arbeidet.

13.

Ikke la kun en arbeidsgruppe eller utvalgskomiteen (Select Committee) bli informert fra

ledelsen, men la alle EWC-delegatene ta del i prosessen, slik at et helhetsbilde kan dannes

for alle. Annenhånds informasjon fra en komite, kan mangle vesentlige detaljer det

informeres om.

14.

Forsøk å oppnå proaktivitet innad i EWC. Del ALL informasjon på et så tidlig tidspunkt som

mulig.

15.

Ikke vær landsorientert, men arbeidstakerorientert for alle land, i EWC arbeidet.

Lykke til!

31.