Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 46 Next Page
Page Background

26.

få sine utgifter dekket av konsernet.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

8.4 Kontaktpersoner i Negotia

Monica Paulsen - politisk

Tlf: 909 90 971, e-post:

monica.paulsen@negotia.no

Bjørg Anne Rynning - advokat

Tlf: 415 76 808, e-post:

bjorg.anne.rynning@negotia.no

Synnøve Lohne-Knutsen - spesialrådgiver

Tlf. 911 97 970, e-post:

synnove.lohne-knudsen@negotia.no

Genevieve Prebensen - tillitsvalgt Coca-Cola

Tlf. 41548415, e-post:

gprebensen@cokecce.com

Eddy Bengtsen - tillitsvalgt Transcom

Tlf. 41304910, e-post:

eddy.bengtsen@transcom.com

Roy Arne Hegge - tillitsvalgt Telia

Tlf. 92603111, e-post:

roy.arne.hegge@telia.no

§ 6. ESUs praktiske arbeid, 8.ledd nr.5

5) ESU eller arbeidsutvalget kan søke bistand av eksperter etter eget valg dersom det

finner dette nødvendig for å utføre sine oppgaver. Ledelsen kan bestemme at bare en

slik ekspert skal få sine utgifter dekket av foretaket/konsernet.