Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 36 Next Page
Page Background

N

E G O T I A M A G A S I N – 1 / 2 0 1 7 1 Kompetanse blir bare viktigere Side 10–14 Norge på toppen i frivillighet Side 22–25

Tillitsvalgte er den

viktigste ressursen Side 26–27

fagblad

for

negot i a

et

ys

-

forbund

nr

1

2017

AFP evalueres i 2017

HVA SKJER?

Side 6,7, 8 og 9