Negotia | Magasin Nr. 4 - 2020

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 2 0 1 2 TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Kompetanseprogrammet er selve grunnstammen i Negotias kurs­ portefølje. Her møtes nye og uerfarne tillitsvalgte for å lære om tariffavtaler, forhandlinger, arbeids- rett, klubbdrift med mer. Det vil si kjerneområdene for hva et organi- sert arbeidsliv og partssamarbeid i bedriftene handler om. Programmet kjøres over et halvt år. Tre samlinger med hver tre dager, hvor 20 deltakere følger hverandre hele veien. Men slik det ser ut nå mot slutten av 2020, kan det bli lenge til slike fysiske læringsarenaer igjen kan benyttes. Handlingskompetanse Lærings- og utviklingsavdelingen i Negotia tok i høst grep og er i ferd med å utvikle et digitalt opplegg som skal være et supplement til det tradi- sjonelle kompetanseprogrammet. Utviklingssjef Pål Hannevig forteller at de er godt i gang med arbeidet. – Hva er den viktigste funksjonen til kompetanseprogrammet? – Programmets formål er å gjøre de tillitsvalgte i stand til å håndtere utfordringene de møter i vervet. Programmet er lagt opp slik at del­ takerne får trent på ulike situasjoner; for eksempel drøftingsmøter, lokale lønnsforhandlinger, vanskelige samtaler og arbeid for å skape aktivi- tet i klubben. Handlingskompetanse er et viktig stikkord for læringen, sier Pål Hannevig. Han understreker at det er vesentlig for hele organisasjonens styrke at nye medlemsgrupper og tillitsvalgte kommer fort i gang med kompetansebyggingen, og at det naturlig nok er en del utålmodighet «der ute» nå. – Hvilke reaksjoner er kommet etter kursavlysningene som måtte gjøres forrige halvår og i høst? – De fleste har uttrykt forståelse for at vi har måttet avlyse, men mange er utålmodige etter å få komme på kurs. Vi har forsøkt å kompensere ved å kjøre en del webinarer, og dette har vært veldig positivt mottatt. En fordel med webi- narer er jo at mange flere kan delta, men det kan selvfølgelig ikke konkurrere med ordinære fysiske kurs når det gjelder læringsutbytte. Tenker nytt og annerledes Å digitalisere kurs hvor interaksjon og dynamikk mellom mennesker i samme rom er en bærende lærings- idé, høres krevende ut. – Hvilke grep gjør dere for å få det til? – Det er i høyeste grad krevende. Og det er jo ikke mulig å konvertere alle aktiviteter og øvelser vi gjen- nomfører på samlingene til et digi- talt format. Derfor må vi tenke nytt og annerledes om læring, og se på hvordan vi kan skape en form for digital samhandling, der deltakerne opplever å kunne jobbe sammen om oppgaver og utfordringer de skal løse. – Et av grepene er å lage digitalt innhold i en læringsplattform, slik at deltakerne får tilgang til ulike læringsressurser underveis. Dette kan være filmer og presentasjoner, quizer, deling av refleksjoner både skriftlig muntlig, opprettelse av KURSENDRING Digitale tider krever digitale løsninger Hvert år loses rundt 80 tillitsvalgte gjennom Negotias kompetanse­ program. Hva skjer når man ikke kan møtes fysisk lenger?

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==