Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

NOTABENE N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 2 3 Lokal Negotia-deltakelse på Arendalsuka Som i fjor møttes vi i hagen til Glenn Salvesen, styremedlem i avde­ ling Sørlandet og regionens repre­ sentant i den sentrale valgkomiteen. Vi fikk besøk i av ledertrioen til Negotia samt Negotia Ung ved leder og nestleder. Vi ble servert pizza som vi spiste i stor konkurranse med en masse veps! Et av de faste punktene på våre styremøter er info fra sentralt hold, og med forbundsleder Monica A. Paulsen på plass var det naturlig at hun tok seg av den biten. For øvrig var det vanlige styremøtesaker som ble tatt opp. Etter møtet kjørte vi ned til byen for å sjekke stemningen under Aren­ dalsuka. Arendal syder denne uka hvert år, og i år var intet unntak med masse folk og god stemning. Vi fikk også med oss ungdomspartileder-de­ batten i Arendal Kulturhus før vi reiste hjem. Salen var full og det var artig å se at ungdommen engasjerer seg i viktige spørsmål som miljø, ekstremisme, fritt skolevalg, private barnehager og bompenger. Takk til Glenn som stiller hagen til rådighet, vi håper å komme tilbake neste år. For øvrig skal Region Sør ha regionstur til København med DFDS i slutten av november, der vi blant annet skal besøke julemarkedet i Tivoli. I skrivende stund er det 45 påmeldte og det er vi fornøyde med. Erfaring fra tidligere regionsturer tilsier at det blir en hyggelig tur med god stemning, gode samtaler og mye moro. Det er påmeldt medlemmer fra alle de fire avdelingene i regio­ nen, og det er bra. Vi gleder oss! Avdeling Sørlandet håper alle får en fin høst og ser fram til årets Landsmøte i november. Morten Johnsen, styremedlem i Negotia, avd. Sørlandet Tradisjonen tro valgte Negotia avdeling Sør- landet å legge første styremøte etter ferien til Arendal – i tilknytning til Arendalsuka. Møtet ble holdt samme dag som YS lanserte arbeidslivs- barometeret for 2019. Fortsatt mange som organiserer seg YS Arbeidslivsbarometer viser at færre organiserer seg. Negotias erfaring er derimot at stabiliteten er en større utfordring. – Vi får henvendelser fra ansattgrup­ per i svært varierende typer virk­ somheter og bransjer. Vår erfaring gjennom de seneste årene er at inter­ essen fra uorganiserte holder seg på et ganske jevnt nivå. Det samme gjelder antallet innmeldinger per år, sier markeds- og informasjonssjef Jannecke Strøm. Hun gir dermed uttrykk for en litt annen virkelighet enn den som går fram av YS Arbeidslivsbarometer (se side 15). – Inntrykket er at flere enn før er innom som medlemmer en kort periode og så melder seg ut igjen, eller bare slutter å betale kontingen­ ten. Jeg vil si at vi har en større utfordring med medlemsstabiliteten enn med tilsiget. Markeds- og informasjonssjefen forteller at det kontinuerlig jobbes med tiltak for å holde på medlem­ mene. – Vi er tett på gruppene i innmeldingsfasen og en stund etter, blant annet i form av kurs og opp­ læring. Men når en ny klubb har kommet godt i gang, har vi kanskje for lite fokus på oppfølgingen over tid. Dette er en interessant side ved servicekonseptet vårt, som er aktuelt å se nærmere på i tiden som kommer, sier Jannecke Strøm. Jannecke Strøm, markeds- og informasjonssjef i Negotia

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==