Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

NOTABENE N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 2 2 Sammen for et bedre arbeidsliv Fagorganiserte fra hele verden holdt konferanse i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur 26.–28. august. Negotia var på plass med tre delegater. TEKST: TERJE BERGERSEN Verdenskonferansen ble arrangert av UNI ICTS. ICTS er den grenen av UNI Global Union som organiserer fagforbund med medlemmer innen blant annet informasjons- og tele­ comvirksomheter. 300 tillitsvalgte fra rundt 70 land deltok. Fra Negotia utgjorde nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen og IBM-tillitsvalgt Jon-Roar Selenius delegasjonen. Møte framtiden På programmet sto blant annet behandling av organisasjonens stra­ tegi for den kommende fireårsperio­ den, sammenfattet i slagordet «Connecting to win». Hovedpunk­ tene handler om fagbevegelsens tilpasning til framtidens arbeidsliv, hvor digitalisering og kunstig intelli­ gens er blant utfordringene som venter. – Et kjernepunkt på konferansen er tiltak for å få flere til å organisere seg. Vi må styrke oss og ekspandere, vi må bygge politisk innflytelse og økonomisk styrke, og legge gode strategier for hvordan vi skal utvikle oss på disse områdene, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Han poengterer at utfordringene er forskjellige fra land til land, men at kampen for økt innflytelse er en fellesnevner. – I flere land er ikke engang retten til å være organisert allment anerkjent, og tariffavtaler med regu­ lering av lønns- og arbeidsvilkår mer eller mindre ikke-eksisterende. Negotia kjenner denne situasjonen for eksempel gjennom Telenors datterselskap Grameenphone i Bang­ ladesh, hvor vi etter langvarig innsats fikk et gledelig gjennomslag tidligere i år. – Men, hele fagbevegelsen jobber for mer innflytelse for arbeids­ takerne, uansett hvor i verden det er. I Norge og Norden har vi også våre utfordringer, selv om de er på et annet nivå enn det mange andre opplever. Felles mål Nestlederen framhever betydningen av fellesskapet og den gjensidige støtten som skapes gjennom at orga­ niserte møtes på internasjonale arenaer som verdenskongressen i Kuala Lumpur: – Det bidrar til forståelse av hvor viktig det er at arbeidstakere står sammen på tvers av landegrensene. Vi har alle det samme målet om et godt og stabilt arbeidsliv hvor ansatte har medbestemmelse og påvirkningskraft, sier Eirik Bornø. Negotias delegasjon med presidenten i UNI ICTS. Fra venstre: Eirik Bornø, Andy Carr (president i UNI ICTS), Jon-Roar Selenius og Synnøve Lohne-Knudsen. UNI Global Union Internasjonal sammenslutning av fag­ forbund. Organiserer totalt cirka 20 millioner arbeidstakere fordelt på 950 forbund i 150 land over hele verden. Negotia er tilsluttet UNI. Nestleder Eirik Bornø er 2. vara til UNI World Executive Board. Leder i Negotia Ung, Trond Vegard Sele, er visepresident i UNI Youth Europa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==