Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

NOTABENE N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 2 4 Landsmøte i november Negotias landsmøte holdes på Gardermoen helgen 16. og 17. november. Strategisk plan, regnskaper, budsjetter, vedtekter og andre organisasjons- saker står på dagsordenen. I tillegg til de faste sakene legges det i år fram en utvalgsrap­ port vedrørende landsmøtesyklus. Dette handler om hvor­ vidt Negotia skal fortsette å holde landsmøte hvert år, eller for eksempel kun hvert tredje år. Saken sto også på agen­ daen i 2018, men ble videreført gjennom et fornyet utvalgs­ arbeid med mål om endelig behandling på årets møte. Gjeldende strategisk plan (STP) har nå virket i to år. Hovedpunktene i planen er disse: Delegater i konsentrert diskusjon på Negotias landsmøte i 2018. Salen full av engasjerte tillitsvalgte. Foto: Jan Olav Markussen 1. Videreutvikle tariffavtalene – flest mulig medlemmer skal være dekket av tariffavtale 2. Bidra til et arbeidsliv hvor ansatte verdsettes og har innflytelse 3. Bidra til en næringspolitikk som gir grunnlag for levedyktige arbeidsplasser 4. Bidra til en samfunnspolitisk utvikling som er rele­ vant for medlemmene STP-en evalueres på møtet. Ellers vedtar landsmøtet budsjett og medlemskontingent for 2020, godkjenner årsberetning og regnskaper for 2018, behandler innkomne forslag og foretar eventuelle justeringer av vedtektene. Landsmøtet er Negotias øverste beslutningsorgan. Det består av rundt 80 delegater, det vil si tillitsvalgte fra klubb- og avdelingsapparatet, valgt gjennom de sju regionenes møter på vårparten. I tillegg er forbunds­ styret og komitémedlemmer på plass, mange av de ansatte i administrasjonen, pluss inviterte gjester. Totalt har møtet om lag 130 deltakere. Det er ikke valg på forbundsstyre i år. Forrige valg var i 2017, og gjelder fram til landsmøtet høsten 2020. To konferansedager med faglig påfyll Et program fylt av høyaktuelle saker og en sal full av engasjerte tillitsvalgte. På Negotia-konferansen i september deltok 120 Negotia-tillitsvalgte fra medlemsgrupper over hele landet. Programmet var pakket med høyaktuelle temaer om arbeidsliv og samfunnsutvikling. Blant annet disse: - Globale maktendringer - Handelspolitiske utfordringer - Digitalisering og kunnskapsarbeid - Olje- og gassnæringen som inntekts og kompetansekilde - Suksesskriterier i forhandlinger I tillegg ble funnene i undersøkelsen om samarbeid og ledelse, som Negotia har fått utført i samarbeid med NTNU og Searching for Leadership, presentert (se neste side). Nytt av året var at hele konferansen ble live-strømmet, slik at andre enn dem som var til stede i salen hadde mulig­ het til å få med seg det de ønsket av programmet.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==