Negotia | Magasin Nr 2 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 2 0 1 9 1 0 – Det aller viktigste i de lokale lønnsforhandlingene er å være godt forberedt. Å legge en god slagplan er nesten bestandig avgjørende for resultatet. TEKST OG FOTO:TERJE BERGERSEN I disse dager er mange av Negotias medlemsgrupper travelt opptatt med gjennomføringen av årets lønnsopp­ gjør i sine virksomheter. Andre er i ferd med å finpusse strategien for hvordan man skal klare å hente ut den rettmessige andelen av verdiene de ansatte har skapt for bedriften. Negotia-rådgiver Anne-Lene Godt forberedt til lokale forhandlinger LØNN I aksjon. Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver i Negotia, holdt flere av forbundets lønns- konferanser i våres. Her i aksjon på arrangementet i Oslo. Gabrielsen holdt flere av forbundets lønnskonferanser i våres. Om hun skal framheve én faktor som er viktig i forbindelse med de lokale oppgjørene, er det forberedelses­ fasen. – Dette kan ikke terpes for mye på. Forhandlingsutvalgene i medlemsgruppene våre møter motparter som er proffe og som regel godt forberedt. Da må vi være det samme, ellers kommer vi til kort. Å legge en god slagplan er nesten bestandig avgjørende for resultatet, påpeker Gabrielsen. Verdiskapningen Negotia-rådgiveren presiserer at planleggingen av lønnsforhandlin­ gene gjerne kan ses på som en konti­ nuerlig prosess gjennom hele året. – Lønn er den viktigste materielle betingelsen i arbeidsforholdet. Derfor er det tilsvarende viktig å gi den oppmerksomhet. Det er smart å dokumentere ting som skjer gjennom året; for eksempel oppnådde resultater, inngåtte kontrakter eller nye markeder bedriften har kommet inn på. Dette kan brukes for å underbygge argu­ mentasjonen når man kommer til forhandlingsbordet. Konkrete fakta er vanskelig for bedriften å tilbake­ vise, sier hun. Det handler å definere verdiskap­ ningen som har skjedd i bedriften. Har overskuddet økt? Er gjelden LØNNSOPPGJØRET

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==