Negotia | Magasin Nr 2 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 2 0 1 9 1 1 redusert? Hva med utviklingen av driftsresultatet de seneste årene? Har virksomheten fornøyde kunder, eller medlemmer? – Uten ansatte – ingen verdi­ skapning. Dette vet bedriftens ledelse, og de vet også at de må tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser for å holde på sine dyktige ansatte. Gabrielsen minner om at de lokale forhandlingene kommer til å kretse rundt de fire kriteriene som er nedfelt i avtalen – nemlig bedriftens økonomi, produktivitet, fremtids­ utsikter og konkurranseevne. – Ledelsens virkelighetsopp­ fatning knyttet til disse vil garantert avvike fra den de tillitsvalgte har, men husk at godt underbygd argu­ mentasjon vil bidra til å balansere partenes oppfatning. Forstå forhandlingsspillet Det er en kjent sak at «alle bedrifter går dårlig ved lønnsoppgjørstider», eller at ledelsen svartmaler framtids­ Klare for lokale lønnsforhandlinger. Tillitsvalgte på Negotias lønnskonferanse i Oslo, fra venstre: Jan Briseid, Oslo Røde Kors; Josefin Ryde, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU); Eli Marie Johnsen, Norges KFUK-KFUM og Kolbjørn Havnes, Norsk Hydro. utsiktene. Arbeidsgiversiden gjør det den kan for å dempe de ansattes lønnsforventninger. Det er en del av jobben deres. Hvor lett er det egentlig å forhandle fram et godt resultat, selv når bedriftens økonomi er upåklage­ lig og skyene i horisonten er av det lyse og lette slaget? – En ting som er viktig å være klar over er at partene har hver sine roller. Der er ledelsens oppgave å dempe forventningene. Det er heller ikke irrelevant å knytte en viss usik­ kerhet til framtidsutsiktene, men poenget at det skal handle om nær framtid, et tidsperspektiv som partene har god oversikt over. Og igjen: Det skal forhandles. Jo grundigere de ansatte belyser sine argumenter, jo bedre er mulighetene for å få gjennomslag for kravene, sier Anne-Lene Gabrielsen. Hun understreker at lokal lønns­ dannelse betyr at oppgjørene skal tilpasses de lokale forholdene, og at resultatet skal gjenspeile dette. – Går bedriften godt skal dette gi utslag i bedre lønnstillegg. Går den dårlig, må man kanskje akseptere at det ikke er så mye å hente. Men igjen – det er sjelden svart-hvitt, og man må forstå handlingsspillet. Hvis du møter veggen Selv om forberedelsene er aldri så grundige og argumentasjonen bunnsolid, hender det likevel at de ansattes representanter i de lokale lønnsoppgjørene møter veggen. Hva har man å stille opp med da? – Hvis det ledelsen tilbyr fram­ står som helt urimelig, kan forhand­ lingsutvalget rett og slett ta et brudd. Da skriver man protokoll som doku­ menterer dette og sender den inn til Negotia. Før bruddet er det imidler­ tid viktig at det tas kontakt med Negotia sentralt, sier Gabrielsen. I henhold til tariffavtalene bringes brudd i de lokale lønnsforhandlin­ gene inn til organisasjonsmessig behandling. Det betyr at Negotia og bedriftens organisasjon ser på

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==