Negotia | Magasin Nr 2 - 2019

NOTABENE N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 2 0 1 9 9 Ny støtteordning for sliterne Studie om samarbeid med NTNU på laget Nylig foretok YS og LO den offisielle åpningen av «Sliterordningen». Det betyr at du som har gått av med AFP, men er for sliten til å jobbe ved siden av, kan søke om midler fra den nye støtteordningen. Sliterordningen er en ekstra ytelse til deg som tar ut AFP (avtalefestet pensjon) når du fyller 62, 63 eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av. YS, LO og NHO har nå signert den flunkende nye Sliterordningen, fremfor­ handlet under tariffoppgjøret i fjor. – Jeg har skjønt at oldefaren min ville kommet inn under Sliterordningen. Han jobbet i gruva i Kåfjord på slutten av 1800-tallet og var med på å danne fagforening, forteller Vegard Einan, styremedlem for YS i den nye Sliterordningen. – Det sies at robotene kommer til å ta over mange arbeidsoppgaver, men vi vil fortsatt ha arbeid som er fysisk krevende og går ut over helsa. Sliterordningen vil leve i flere tiår fremover, sier Einan. Los nestleder Peggy Hessen Følsvik mener ordningen er en milepæl. – Ordningen er spesielt rettet mot sliterne. LO har etterlyst bredere, politisk forståelse for at ikke alle kan stå lenge i jobb. Dette er en milepæl i norsk arbeidslivs­ historie, sier Følsvik. I nær framtid opprettes det en egen nettside – sliter­ ordningen.no . Her vil det ligge informasjon om hvem som kan søke om midler, hvor stort tilskudd man kan få og andre aktuelle detaljer. I de senere årene har Negotia løftet bedriftsdemokrati og ansattes medbestemmelse opp som et prioritert tema, blant annet på organisasjonens regionsmøter. Opp­ summeringen derfra viser at mulighetene for med­ bestemmelse som ligger i både lov- og avtaleverk, ikke utnyttes godt nok i dag. Negotia mener det trengs økt innsats for å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og tillitsvalgte, noe som også vil kunne kreve endringer i lederatferd og lederkompetanse, For å dokumentere mer systematisk hvordan det er fatt med bedriftsdemokratiet ute i virksomhetene, er NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) engasjert for å gjennomføre en studie rettet mot rundt 900 av Negotias tillitsvalgte. I sommer ferdigstilles en stor undersøkelse blant Negotias tillitsvalgte om samarbeid og ledelse i virksomhetene. Rett før påske var et utvalg tillitsvalgte samlet for å blinke ut aktuelle problemstillinger for undersøkelsen. Arbeidet med studien skal inngå i et masterstudium. Selve datainnsamlingen er gjennomført i løpet av mai måned. Respondentene har ikke gitt svar i henhold til en tall­ skala, men skrevet ned sine refleksjoner på de områdene det er stilt spørsmål på. I bearbeidelsen av svarene tas det i bruk avansert analyseverktøy for å finne trender og tendenser i materialet. I følge NTNU gir en slik metode dypere innsikt enn tradisjonelle spørreteknikker. Det tas sikte på at rapport fra studien ferdigstilles i begynnelsen av august i år. Flunkende ny avtale. Peggy Hessen Følsvik (nestleder i LO) og Vegard Einan (leder for YS Privat) under signeringen av Sliterordningen. Foto: Liv Hilde Hansen

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==