Negotia | Magasin nr. 4 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 1 8 3 4 SPØR OSS Bidragsytere til denne utgaven av «Spør oss» : Ta opp samtale med arbeidsgiver på mobilen? Spørsmål: Jeg er innkalt til møte med arbeidsgiver. Det har vært flere møter med beskyldninger som jeg synes er grove og upassende. I neste møte vil jeg ta opp samtalen på mobilen min. Kan jeg bruke det som bevis hvis det blir en sak? Svar: Du bør ikke ta opp samtalen på mobil hvis du ikke har avklart det med møtedeltakerne på forhånd, selv om det ikke er straffbart med hemmelige opptak av samtaler som du selv deltar i. Hvis du oppfatter samtalene med din arbeidsgiver som ubehagelige, så spør på forhånd om det er ok at du tar opp dialogen. Kanskje det hjelper i forhold til å skille på sak og person og at det fører til at partene tenker litt mer på hva de sier. Mona Negotia hjelper deg når du vil skifte jobb Spørsmål: Jeg har jobbet ti år i denne bedriften og kjeder meg. Det er samme oppgaver dag ut og dag inn. Jeg har lyst til å bytte jobb, men er usikker på hvilken type jobb jeg passer til. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det jeg gjør nå. Kan dere i Negotia gi meg noen tips? Svar: Takk for din henvendelse til oss. Det er jo ofte slik at man skifter karrierevei i arbeidslivet. Du tenker kanskje på å få ny kompetanse, ta noen spesialiseringskurs eller kanskje bytte yrke? Negotia har sammen med andre forbund i YS utviklet et tilbud som vi kaller «Jobbveivise- ren» Her kan du lære mer om deg selv og se hvilke yrker som passer for deg. Dette er en medlemsfordel som er gratis for deg. Du finner den på nettsiden negotia.no. Er du klar for å søke ny jobb er det viktig med en god søknad og en klar, tydelig og velformulert CV. Din CV er en kortversjon av din utdanning, kvalifikasjoner og yrkeserfaring. Søknaden skal fortelle hvorfor du mener du er kvalifisert for jobben du har lyst på. Gjennom Negotia får du hjelp til å kvalitetssikre din CV og/eller jobbsøknad via selskapet Jegfikkjobben. Dette er en gratis medlemsfordel tilgjengelig på Negotias nettside. Er du heldig og får tilbud om ny jobb kan Negotia hjelpe å se igjennom kontrakten din. Vi har laget et temahefte som heter «Arbeidsavtalen» – den ligger også på negotia.no , under fag- og temahefter. Lykke til! Mona Endringsoppsigelse Spørsmål: På min arbeidsplass er vi i en omorganise- ringsprosess. I forbindelse med omorganiseringen har arbeidsgiver endret på flere av mine nåværende arbeids- oppgaver. Arbeidsgiver er av den oppfatning at endringene er så vesentlige at det forandrer stillingens grunnpreg. De vil av den grunn gi meg en endrings­ oppsigelse og samtidig tilby meg en ny arbeidsavtale. Hva betyr egentlig endringsoppsigelse? Svar: En endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidsavtalen, samtidig som man får tilbud om en ny arbeidsavtale med endret innhold. Endrings- oppsigelsen må være rettmessig, saklig begrunnet og gis på formelt riktig måte. Fristene er de samme som for vanlig oppsigelse. Bjørn Erik Arbeidsgiver bestrider sykemeldingen Spørsmål: Jeg ble sykemeldt for en uke siden. Noen dager etterpå kom det brev i posten fra arbeidsgiver om at de bestrider min sykemelding og at de har stoppet lønnen min inntil videre. Arbeidsgiver hevder at jeg er syk på uriktig grunnlag, de mener det er på bakgrunn av en uoverensstemmelse på arbeidsplassen. Det arbeids­ giver hevder stemmer ikke, jeg er syk og kan dokumen- tere dette. Jeg reagerer på denne behandlingen fra arbeidsgivers side. Har arbeidsgiver lov til å gjøre dette? Svar: Ja, jeg skjønner at du reagerer på arbeidsgivers behandling her. Det arbeidsgiver skulle gjort, hvis de hadde mistanke om at du ikke hadde gyldig sykefravær, Send ditt spørsmål til forhandlingsavdelingen@negotia.no Kathrine Fosnes Olsen, rådgiver Bjørg Anne Rynning, advokat Mona Hermansen, rådgiver Bjørn Erik Engvin, rådgiver Negotias rådgivere og advokater svarer

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==