Negotia | Magasin nr. 4 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 1 8 3 5 2 7 var å innkalle deg til en samtale hvor de tok opp dette og hvor du fikk mulighet til å komme med dine synspunk- ter. Det å starte med en samtale med den det gjelder, for å avklare eventuelle misforståelser, er lurt og viktig i sykefraværsoppfølgingen. Etter en slik samtale er det vanlig at arbeidsgiver gjør en vurdering av om vilkårene for sykepenger er oppfylt. Hvis arbeidsgiver mener at vilkårene ikke er oppfylt må arbeidsgiver skrive et brev til arbeidstakeren med kopi til det lokale NAV-kontoret og eventuelt sykemelder. Arbeidstakeren må selv fremme krav om sykepenger overfor NAV. NAV vil ta stilling til arbeidstakerens krav og dokumentasjon og vurdere dette opp mot arbeids­ givers opplysninger. NAV vil på bakgrunn av dette vurdere arbeidstakers rett til sykepenger. Det du bør gjøre her er å be om et møte med arbeids- giver hvor du tar med deg tillitsvalgte. Hvis arbeidsgiver velger å forfølge det videre, må du selv ta kontakt med NAV. Hvis du lurer på noe, eller trenger bistand i forhold til dette, er det bare å ta kontakt med oss. Bjørg Anne Pålagt ferie Spørsmål: Jeg har fått beskjed fra min leder om at jeg må ta ut ferien jeg har til gode innen utløpet av året. Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie? Svar: Fastsetting av ferietidspunkt skal i god tid før ferien drøftes med den enkelte ansatte eller vedkommen- des tillitsvalgte. Dersom dere ikke blir enige kan arbeids- giver fastsette tiden for ferie. Du kan som hovedregel kreve å få vite feriefastsettingen med to måneders varsel. Arbeidsgiver kan i kraft av sin styringsrett pålegge deg å ta ut ferie. Ferieloven sier at arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at arbeidstakerne avvikler full ferie. Arbeids­ takerne har igjen en tilsvarende plikt og rett til å avvikle full ferie. Unntaket er dersom feriepengene opptjent hos arbeidsgiver (evt. tidligere arbeidsgiver) ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke. Når i året denne skal tas ut bestemmer arbeidstaker selv, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien. Kathrine YS Innbo er den mest populære medlemsforsikringen i YS Over 80 000 medlemmer i YS-forbundene har allerede kjøpt YS Innbo. Forsikringen er svært lavt priset og dekker blant annet: • Sanering av veggedyr og kakerlakker. Får du med skadedyr i kofferten hjem fra ferie, dekkes sanering av bolig med inntil 50 000 kroner. • Knust mobilskjerm–gjelder hele husstanden. Hvis noen i husstanden knuser mobilskjermen sin, blir telefonen reparert hos Gjensidiges serviceleverandør Mobylife med garantien intakt. Egenandelen er 500 kroner, og telefonen er normalt tilbake innen 3-5 dager. • Tyveri av låst sykkel. Erstatningssum inntil 30 000 kroner. Bli kunde i dag på gjensidige.no/ys eller ring 915 03100 og si at du er medlem av et YS-forbund. A13_0632/09.2018

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==