Negotia | Magasin nr. 4 - 2017

LANDSMØTET Husk at du får YS-pris på bilforsikring hos oss A13_0571/06 2017 Som YS-medlem får du 5 prosent ekstra rabatt på Norges mest kjøpte bilforsikring. Er du under 30 år, er rabatten på hele 15 prosent. Dette kommer i tillegg til samle- rabatten på enten 16 eller 20 prosent. Regn ut din pris på gjensidige.no/bilkalkulator Landsmøtet oppgraderte forbun- dets politiske plattform med et eget kapittel om kompetanse. I det opprinnelige dokumentet vedtatt på fjorårets lands­ møte, var temaet kompetanse spredt på forskjellige kapit­ ler. Nå er det samlet og utvidet til et eget kapittel hvor følgende områder framheves: • Arbeidsplassen skal være en viktig læringsarena hvor det legges til rette for utvikling av kompetanse. • Virksomheter må investere i utdanning og kunnskap for alle sine ansatte. • Bestemmelsene om kompetansehevende tiltak i avtale­ verket forsterkes. • Nasjonal finansieringsordning for etter- og videre­ utdanning må på plass • Vi trenger et helhetlig nasjonalt system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse. Spesialrådgiver Bente Søgaard i YS, som også er repre­ sentant i Regjeringens kompetansepolitiske råd, holdt innlegg på møtet. Hun understreket at alle trenger Kompetanse løftes fram – Alle ansatte trenger kompetansepåfyll, og det har bedriftene et stort ansvar for å gi dem, sier seniorrådgiver Bente Søgaard i YS. kompetansepåfyll i arbeidslivet, og at det påhviler bedriftene et stort ansvar i denne sammenhengen. – Tariffavtalene har bestemmelser som pålegger bedriftene å sørge for relevant kompetanseutvikling hos sine ansatte. Vi har en jobb å gjøre når det gjelder å få disse bestemmelsene mer virksomme. Samfunnet er avhengig av høy sysselsetting og høy produktivitet. Det innebærer at vi også må ha høy og relevant kompetanse til enhver tid, sa Søgaard.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==