Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 8 TEKST: TERJE BERGERSEN Den lille fangsthytta Bamsebu med sine beskjedne 20 kvadratmeter, skal gi husly til Hilde Fålun Strøm og Sunniva Sørby fram til mai neste år. Ni måneders spartansk tilværelse uten strøm eller innlagt vann. Med omfattende klimarapportering på programmet i tillegg til villmarks­ opplevelse i særklasse. Klimaobservasjoner – En overvintring som denne har vært en drøm for meg i mange år. Nå har endelig anledningen kommet. At vi i tillegg får mulig­ heten til å rapportere klimaobserva­ sjoner til flere forskningsprosjekter og vitenskapelige institusjoner underveis, er en ekstra dimensjon som gjør turen meningsfull, sier Hilde Fålun Strøm. Hun har i en årrekke vært Nego­ tias avdelingsleder på Svalbard, og er i tillegg styremedlem i forbundssty­ ret. Med seg på overvintringen har hun venninne Sunniva Sørby. Ekspe­ disjonen bærer det klingende navnet «Hearts in the ice». De to villmarkskvinnene var på Bamsebu for to ukers forberedelser i august. Et lager av ved er ferdig hogd, av drivtømmer fra russisk fløting, mesteparten sibirsk lerk. Vannforsyningen er sikret så langt det er mulig før snøen kommer. Grønn kraft med solcellepaneler og batterier er installert, og vindmølle monteres hvis sysselmannen godtar det. Området er regulert til nasjonal­ park og reglene for ferdsel og inngrep er strenge. Enorm oppmerksomhet Den 13. september stevnet polar­ skipet MS Nordstjernen ut fra Longyearbyen, på tur ene og alene for ekspedisjonen Hearts in the ice. Lastet med Hilde og Sunniva, utstyr og proviant. Pluss over hundre gjester fra fjern og nær, de fleste representanter for samarbeidspart­ nere og støttespillere for ekspedisjo­ nen; Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk Institutt, selveste Nasa, med flere. Og folk fra diverse presse. – Jeg blir ydmyk av å tenke på hva vi faktisk har fått til. Dette er blitt veldig stort. At så mange er med på laget i forbindelse vår over­ vintring er ganske overveldende. – Hva går klimarapporteringen konkret ut på? – Det er mye, vi får mange oppgaver å ta oss av underveis. Vi skal for eksempel måle innholdet av fyto­ plankton i havet. Fytoplankton er flytende mikroskopiske alger som blant annet produserer oksygen. Faktisk sørger de for så mye som mellom 60 og 80 prosent av all oksy­ genproduksjonen på jorda, langt mer enn regnskogene altså. Så skal vi måle saltinnholdet i vannet på varie­ rende dybder, fotografere skyforma­ sjoner, dokumentere forekomst av mikroplast, registrere nordlys, telle reinsdyr og mye mer. Hvilke klimamessige faresignaler gjør seg gjeldende på Svalbard? – Den lista er så lang at det er nesten vondt. Da jeg bosatte meg på Sval­ bard i 1995 var det arktisk ørken her oppe. Det er det ikke lenger. På de 24 årene som har gått siden den gangen har veldig mye skjedd med klimaet. Været er varmere, havet er varmere, breene trekker seg tilbake, nedbørs­ mengden bare øker og permafrosten tiner opp. Vi har en sammenheng­ ende rekke på 100 måneder med varmerekorder. Mer enn åtte år uten avbrudd. Det er skikkelig skummelt, sier Fålun Strøm. Midtveis i september forlot de Longyearbyen med polarskipet Nordstjernen. Klare for ni måneders overvintring i Svalbards isøde. Ni måneder i POLARISEN Trangt inne og romslig ute. Hilde Fålun Strøm (t.v.) og Sunniva Sørby skal bo i fangst- hytta Bamsebu fram til mai 2020. Hytta ble bygget i 1930, er på 20 kvadratmeter og ligger 14 mil fra nærmeste nabo. Stort foto: Hilde Fålun Strøm. Innfelt foto: Lise Dreistel.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==