Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 7 tariffrevisjon. Og når dette falt på plass var det lett å bli enig med bedriften om et lønnsoppgjør i 2019 på linje med frontfaget, sier Gard Henriksen, hovedtillitsvalgt for Negotia i Felleskjøpet. Streiken ble med dette avsluttet og medlemmene møtte på jobb som vanlig onsdag 25. september. Dyrevelferd Frontene var harde underveis i strei­ ken. Blant annet hevdet Felleskjøpet Agri at Negotia hadde avvist å inngå forhåndsavtaler om unntak i streike­ uttaket for å hindre at liv og helse settes i fare, som i dette tilfellet handlet om dyrevelferd. - Vårt svar på dette er at det er arbeidsgiver som har ansvaret for at det ikke ble inngått noen slik forhåndsavtale. Bedriften ønsket så omfattende unntak, at det var helt umulig å innfri. En fagforening kan ikke begrense streikeuttaket så dramatisk at streiken ikke har noen virkning på driften. Det ville være det samme som å si i fra seg streike­ retten. Når det er sagt, så tok Negotia selvsagt tatt hensyn til både fôrsituasjon, dyrevelferd og andre kritiske forhold ved streikeuttaket, sier forbundsleder Monica A. Paulsen. Hun minner om at det normale i en streik er at arbeidsgiver søker om dispensasjoner fra streiken dersom de mener det er fare for liv og helse. – Slike søknader ville Negotia selvsagt vært innstilt på å innvilge. Under streiken mottok vi imidlertid kun én dispensasjonssøknad, som vi innvilget. Men denne søknaden gjaldt en silo som kunne ta fyr, og handlet ikke om dyrevelferd, sier Paulsen. Stevnet for arbeidsretten Tre dager ut i streiken tok den en spesiell vending. Da gikk nemlig Felleskjøpets arbeidsgiverorganisa­ sjon Spekter til det skrittet å stevne YS/Negotia for Arbeidsretten, med påstand om at streiken var tariff­ stridig og ulovlig. Begrunnelsen var at de mente det i mellomoppgjør bare kan forhandles om kroner og øre, og at Negotia har framsatt andre krav. Videre at Negotia i sin kommu­ nikasjon i forbindelse med streiken har «kjørt fram» krav som Spekter mener ikke hører hjemme i et hovedoppgjør. Når Negotia magasin går i trykken er dommen fra arbeidsretts­ saken ennå ikke klar. n Åtte dager med streikevakt. Streikende Negotia-medlemmer ved Felleskjøpet Agris hovedkontor i Lillestrøm. I forgrunnen fra venstre: Elisabeth Helmen, Gard Henriksen (hovedtillitsvalgt) og Ragne Holøyen. «Jeg er glad for at vi har kommet fram til enighet med Felleskjøpet om å videreføre alle våre lønns- og arbeidsvilkår fram til høsten 2020.» Hovedtillitsvalgt Gard Henriksen

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==