Negotia | Magasin nr. 1 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 1 / 2 0 1 8 2 3 kan være en aktuell vei å gå dersom kompensasjonen oppleves som akseptabel. – Lønnskompensa­ sjon har den forde­ len at du både får feriepenger av inntekten og at det gir pensjonsopptjening. Men om dette skal være en aktuell løsning må selv­ sagt kompensasjonen være stor nok. Dessuten forutsetter det vilje hos arbeidsgiver til å forhandle. Eksem­ plene vi har er fra større virksom­ heter med ryddige partsforhold. Negotia har ikke full oversikt over hva som er avtalt ute blant medlemmene på dette området. I mange tilfeller er det også snakk om betingelser som er regulert i personlige arbeidsavtaler. – Vi råder medlemmene til å kontakte tillitsvalgte for å få oversikt over hvordan saken står i bedriften, og hvordan arbeidsgiver forholder seg. Dette er komplekse forhold hvor mye foreløpig er uavklart, det er derfor vanskelig å være mer tydelig akkurat nå. Vi oppfordrer også tillitsvalgte til å kontakte Negotia, sier Nina Møglestue. Tvistes om statens satser De fleste private virksomheter følger særavtalen i staten når det gjelder utbetaling av diettsatser. Denne er blitt en standard som benyttes av hele arbeidslivet. Avtalen reforhand­ les hvert år, og er vanligvis klar før nyttår, men for 2018 har partene ennå ikke kommet til enighet. Det er brudd i forhandlingene, og saken skal avgjøres av en tvisteløsnings­ nemnd. I følge seniorrådgiver Tore Leirfall i YS Stat, kan det gå tid før det blir en avklaring. - Nemnda skal bestå av tre uavhengige dommere pluss fire fra hver av partene. Sammensettingen er på plass, men det er usikkert når arbeidet kan starte. Det kommer an på de uavhengige dommernes tid. Dessuten er dette en floke som det ikke blir enkelt å løse opp i. Leirfall sier det er første gangen særavtalen ikke er ferdig forhandlet før årsskiftet. Han mener det er utviklingen over tid de seneste årene som er grunnen til at det nå har «låst seg». – Det har gradvis blitt mer kompliserte regler i tillegg til at beskatningen har sneket seg inn. Skattebelastningen på kilometer­ godtgjørelsen er allerede innført i to omganger, og nå er det diettgodt­ gjørelsen som skal til pers. Fasiten er dårligere betingelser for den enkelte arbeidstaker. YS Stat har spilt inn til YS som hovedorganisasjon, at beskatningen av diettgodtgjørelsen bør tas opp med myndighetene. Første mulighet for dette er i forbindelse med revi­ dert nasjonalbudsjett til våren. – Denne saken gjelder ansatte i alle sektorer, det er faktisk flere i det private som bruker disse satsene enn det er i staten, sier Tore Leirfall. Nina Møglestue, forhandlingssjef i Negotia «Vi råder medlemmene til å kontakte tillitsvalgte og de tillitsvalgte til å kontakte Negotia.» Nina Møglestue, forhandlingssjef i Negotia YS følger opp saken YS kritiserte regjeringens skattlegging av diettgodtgjørelse allerede da budsjett­ avtalen i Stortinget ble inngått på tampen av fjoråret. – Dette vil koste arbeidstakere 265 millioner kroner i året. Vi mener det er feil å saldere budsjettet ved økte utgifter for folk i arbeid, uttalte YS-leder Jorunn Berland den gangen. Hun bekrefter overfor Negotia magasin at YS vil følge opp saken. – Nå ser vi i tillegg alle de uheldige konsekvensene av endringen. Det fører både til en ekstraskatt som får betydelige konsekvenser for enkelte yrkesgrupper, og gir i tillegg store administrative ulemper. Det er naturlig at YS løfter denne saken inn i dialogen med regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018, og statsbudsjettet for 2019, sier YS-leder Berland. Jorunn Berland, YS-leder Oppdatering på nettsiden Negotia vil legge ut informasjon om diettgodtgjørelse og beskatning på nettsiden negotia.no. Følg med!

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==