Negotia | Magasin nr. 1 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 1 / 2 0 1 8 2 2 Fra 2018 skal deler av diettgodtgjørelsen til ansatte på reise skattlegges. Det er stor forvirring om hvordan de nye reglene skal håndteres i praksis. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Diettgodtgjørelse etter statens satser har inntil i år vært skattefri i sin helhet. Etter budsjettforliket i forbin­ delse med statsbudsjettet for 2018, blir det nå slutt på dette. Nå skal arbeidstakere betale skatt for deler av godtgjørelsen, og arbeidsgivere må betale arbeidsgiveravgift av beløpet som beskattes. Uklare regler De første meldingene om de nye skattereglene tilsa at 150 kroner av utbetalt diettgodtgjørelse per døgn skal skattlegges. Nå viser det seg at det ikke er så enkelt likevel. Det må nemlig skilles mellom blant annet dagdiett og døgndiett med over­ natting, og mellom yrkesreise og arbeidsreise. Negotia har mange medlemmer – blant annet selgere – som har diettgodtgjørelse som en del av sine betingelser i forbindelse med reiser. Disse blir nå rammet av de nye skat­ tereglene. Resultatet er en reduksjon av betingelsene. I tillegg gjør kompli­ seringen av regelverket det svært vanskelig å få oversikt over omfanget for den enkelte. Lønnsmessig kompensasjon? – Vi har mottatt henvendelser fra mange medlemmer og tillitsvalgte om dette, som blant annet sier at bedriftene har satt utbetaling av diettgodtgjørelsen på vent. Det er rett og slett uklart hvordan de nye reglene skal håndteres skattemessig, sier Negotias forhandlingssjef Nina Møglestue. Møglestue viser også til eksem­ pler på bedrifter hvor partene alle­ rede er blitt enige om lønnsmessig kompensasjon som alternativ til dagdiettordningen. Hun sier dette Forvirring om skatt på DIETTGODTGJØRELSE Magrere diettoppgjør. Regjeringens beslutning om å innføre skatt på diett­ godtgjørelse, skaper trøbbel. Mange av Negotias medlemmer som reiser i forbindelse med jobben, er berørt.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==