Negotia | Magasin Nr. 4 - 2020

Å slå fra seg og bli hørt er moro. Det kan også være ren terapi. Når sanitetskvinnene i Fjorden trommekorps dundrer løs i byens gater, bidrar de også til å finansiere forskning på kvinnehelse. LIKESTILLINGSPRISEN Tildelt slagkraftig aktør for forskning på kvinnehelse i mer enn 50 å r. TEKST OG FOTO: SIV M. BJELLAND Tirsdag 20. oktober fikk Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) YS’ likestillingspris 2020 for sin innsats for kvinnehelse. I verdens mest likestilte land har vi fortsatt ikke likestilling innen helse. – Norske Kvinners Sanitetsfore- ning (NKS) har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Arbeidsmetoden har hele tiden vært enkel og effektiv: Å drive samfunns- opplysning om det konkrete behovet og å samle inn midler for å dekke det, sier juryleder Hans-Erik Skjæggerud, i begrunnelsen for tildelingen. – På vegne av landets 42 000 sanitetskvinner vil jeg ydmykt få takke for tilliten. Vi er verdens stol- teste mottakere av likestillingsprisen, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Lederen i Norske Kvinners Sanitetsforening, Ellen-Sofie Egeland, tok imot prisen på et styre- møte i Oslo tirsdag 20. oktober, og kvitterte med en rørende takketale. – Lokalforeningene våre samler inn kroner i tusenvis, vi bidrar med millioner til forskning. Jeg håper dere ser hvilken rolle sanitetskvin- nene spiller og har spilt, og at det bidrar til at vi blir en enda sterkere stemme inn mot besluttende myndigheter. Tusen, tusen takk! Dette betyr mye for meg personlig, sa hun. Superfrivillig og «hjertedame» Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken for kvinner i Norge. Symptomene hos kvinner er ofte mer diffuse enn hos menn. En godt voksen kvinne kan føle seg litt trett, ha vondt i magen og ikke være helt i form. Dette blir ikke nødven- digvis oppfattet som tegn på akutt hjerteinfarkt, hverken av henne selv eller omgivelsene. Lederen i Fjorden sanitetsfore- ning i Sandefjord, Kathe Nielsen (56), gikk 14 dager med halsbrann og det som kjentes ut som influen- sasymptomer. Først tenkte hun: «Nei, dette har jeg ikke tid til». Smertene ble sterkere i nakke og halsbrannen var der fortsatt. PERSONLIG TAKK. Nestleder i YS og juryleder Hans-Erik Skjæggerud overrekker likestillingsprisen til leder i Norske Kvinners Sanitetsforening Ellen-Sofie Egeland tirsdag 20. oktober. «Prisen betyr mye for meg personlig», sa hun i takketalen. N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 2 0 1 4 LIKESTILLING

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==