Negotia | Magasin nr. 4 -2019

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 1 9 2 Hjemme og ute Denne høsten er Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle, valgt til president for UNI Europa Youth. Det vil si det høyeste vervet i ungdomsorganisasjonen til den internasjonale sammenslutningen UNI Global Union i Europa. Tross sine kun 33 år har Sæle vært engasjert medlem og tillitsvalgt i mer enn ti av dem. I et intervju i dette nummeret av magasinet sier han litt om bakgrunnen for engasjementet, og hvorfor han mener det er viktig at fag­ bevegelsen har et internasjonalt fellesskap. Han peker på uforutsigbarhet og midlertidighet som en trussel fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt må motvirke, og oppsummerer det enkelt på denne måten: - Det viktigste virke- middelet mot ulikheter er fagforeninger. Den konklusjonen gir vi vår fulle tilslutning til. Vi gratulerer Trond Vegard med det viktige internasjonale vervet, og ønsker lykke til med arbeidet! Nå for tiden snakkes det mye om digitaliseringen som i økende grad setter sitt preg på både samfunn og arbeidsliv. Det holdes knapt en konferanse uten at dette temaet står på agendaen. En utfordring er at det fort blir mange høytsvevende beskrivelser som ikke alltid er lett å sette inn i en praktisk sammenheng for den enkelte. Flere av artiklene i dette bladet berører den digitale utviklingen og hvordan vi påvirkes av kunstig intelligens – forhåpent- lig formidlet på en måte som gir konkret mening. En ting som overhodet ikke handler om digitalisering eller teknotrender er likestilling. Hvert år helt siden 1988 har Yrkesorganisasjonenes Sentral­ forbund (YS) delt ut sin likestillingspris. Mottakerne spenner over et stort spekter – fra folkemusiker Annbjørg Lien via biskop Rosemarie Köhn og til skihopper Annette Sagen. I år falt valget på Norges Handicapforbunds Ungdom. «Organisasjonen går foran i å synliggjøre systemene og strukturene som diskriminerer. De legger vekt på en kunnskapsbasert og verdiorientert aktivisme og får stort gjennom- slag i dette arbeidet, ikke minst fordi de bruker humor og egne erfaringer for å utgjøre en forskjell», heter det i begrunnelsen. Et godt valg! God lesning! Terje Bergersen ansvarlig redaktør LEDER NEGOTIA MAGASIN Fagtidsskrift for medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Negotia – et YS-forbund. Fire utgivelser per år. UTGIVER Negotia, Lakkegata 23, Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo. ANSVARLIG REDAKTØR Terje Bergersen, mobil: 901 42162, e-post: magasinet@negotia.no NEGOTIA FORBUNDSLEDER Monica A. Paulsen, mobil: 909 90971 GENERALSEKRETÆR (konstituert) Inger Lise Rasmussen, mobil: 908 26828 SERVICETELEFON 815 58100 SENTRALBORD 21 01 36 00 E-POST post@negotia.no info@negotia.no forhandlingsavdelingen@negotia.no medlem@negotia.no kurs@negotia.no WEB www.negotia.no NB. For å ivareta dine medlemsbetingelser gir Negotia nødvendige medlemsopplysninger til sine og YS’ samarbeidspartnere. E-MAGASIN Bladet publiseres også som e-magasin på Negotias nettsider. Hvis du ikke ønsker å motta papirversjonen - gi oss beskjed på e-post: magasinet@negotia.no

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==