Negotia | Magasin nr. 4 -2019

REPORTASJE N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 1 9 1 2 Medlemmer strømmet til Linked In -kurs – Vi fylte opp tre kurs på kort tid. Det er tydelig at dette er et interessant tilbud for medlemmene, sier Erik Stang Hotvedt. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Nestlederen i forbundets avdeling i Oslo var ansvarlig for de tre Linked- In-kursene avdelingen arrangerte i høst. Han medgir at det er moro når medlemstilbudene tas i mot med så god respons som i dette tilfellet. – Vi i Oslo-avdelingen prøver å komme med gode tilbud som supplerer det Negotia sentralt tilbyr. Tidligere har vi hatt bra suksess med temakvelder om blant annet pensjon og andre faglige emner. Men det er sjelden plassene forsvinner så fort som denne gangen. Tre kurs, hvert av dem med 30 deltakere, ble full- booket nærmest på rekordtid. Det er moro, sier Hotvedt. LinkedIn-kursene var praktisk lagt opp. Alle deltakerne stilte med egen PC, og hadde fått en liten hjemmelekse å utføre på forhånd. Etter endt kurskveld på fire timers varighet var målet at alle skulle ha klar sin egen personlige profil, eller ha oppgradert den de allerede hadde. Negotia magasin besøkte det første kurset. Deltakere representerte et variert aldersspenn, med god fordeling av både yngre, middel­ aldrende og eldre. Noen var ikke på LinkedIn fra før, mens andre deltok for å få tips til å bli mer bevisste på innhold og bruk av den profilen de allerede hadde. Obligatorisk Kursleder Anne Røren Andreassen lot det ikke være tvil om at tilstede- værelse på LinkedIn bør være obli- gatorisk for de fleste i arbeidsfør alder. – For jobbsøkere er det absolutt nødvendig. I dag er det rett og slett mange stillinger som ikke utlyses. De som ansetter finner ofte kandida- ter på andre måter, blant annet via LinkedIn. Nettopp derfor er det så viktig at profilen den enkelte lager er presis og søkbar. Men LinkedIn er ikke bare for dem som skal søke jobb. Det er en måte å bygge nett- verk på, i arbeidslivssammenheng. Det er en base der din kompetanse og dine resultater er synlig for mange, og omvendt. Dessuten er det mange som sjekker LinkedIn-profi- len din før de skal i møte med deg. Andreassen poengterer at LinkedIn-profilen på mange måter er CV-en din på nett, men med en viktig forskjell fra den vanlige CV-en: At «alle» kan se den – alltid! – En tradisjonell CV bruker du og spisser i forbindelse med spesi- fikk jobbsøking. Og den er synlig bare i disse tilfellene for dem som skal vurdere jobbsøknaden din. LinkedIn-profilen din derimot, er synlig for «alle» til enhver tid. Det setter krav til hyppigere oppdatering og at opplysningene som ligger der er litt mer generelle, samtidig som de altså må være velvalgte, sier Andreassen. Ti avgjørende sekunder Anne Røren Andreassen driver selskapet «Jegfikkjobben», og er leverandør av Negotias faste tjeneste som gir medlemmene tilgang til gratis kvalitetskontroll av både jobb- søknad og CV-oppsett. Hun terper FORNØYD. Deltakerne Signe Nylend Ilner og Øystein Bakken synes at kurset innfridde.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==