Negotia | Magasin nr. 4 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 1 8 2 Mer inkludering I år gikk YS’ likestillingspris til prosjektet Likestilt arbeidsliv på Sørlandet. 15 virksomheter i regionen er hittil sertifisert i henhold til innsatsområ- dene: forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltid, livsfase og likelønn. Reportasjen fra Kristiansand Dyrepark og IKEA, viser hvordan det tenkes og jobbes med god inkludering i praksis. På NAV-konferansen i høst sto også inkludering på programmet, under overskriften «utenforskap i arbeidslivet». Statsminister Erna Solberg var blant innlederne og understreket betydningen av at flere av dem som står utenfor inkluderes. Hun viste for eksempel til regjeringens mål om at fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjons- evne eller hull i CV-en. Fra kommende årsskifte skal avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) fornyes. IA-samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet kom på plass første gang i 2001. Senere har avtalen blitt fornyet flere ganger. De tre hovedmålene har hele tiden vært å få seniorer til å stå lenger i arbeid, senke sykefraværet og øke inkluderingen. Mens de to førstnevnte er delvis oppfylt, har det skjedd lite utvikling på inkluderings- siden. Negotias landsmøte i november vedtok en resolusjon som retter oppmerk- somheten mot den viktige inkluderingen. Her pekes det på at mer inklu- dering står og faller på arbeidsgivernes velvillighet når det ikke ledsages av noen form for ansvarliggjøring. Når IA-avtalen nå skal fornyes mener Negotia at det er på tide med mer forpliktende tiltak overfor virksom­ hetene, for å oppnå et større mangfold av befolkningen i arbeid. «Likestilt arbeidsliv» på Sørlandet er et samarbeid mellom fylkeskommu- nene, myndighetene og næringsforeningen i regionen. Det er et praktisk og virkningsfullt eksempel til etterfølgelse! Terje Bergersen ansvarlig redaktør LEDER NEGOTIA MAGASIN Fagtidsskrift for medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Negotia – et YS-forbund. Fire utgivelser per år. UTGIVER Negotia, Lakkegata 23, Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo. ANSVARLIG REDAKTØR Terje Bergersen, mobil: 901 42162, e-post: magasinet@negotia.no NEGOTIA FORBUNDSLEDER Monica A. Paulsen, mobil: 909 90971 GENERALSEKRETÆR Rune Aale-Hansen, mobil: 413 17563 SERVICETELEFON 815 58100 SENTRALBORD 21 01 36 00 E-POST post@negotia.no info@negotia.no forhandlingsavdelingen@negotia.no medlem@negotia.no kurs@negotia.no WEB www.negotia.no NB. For å ivareta dine medlemsbetingelser gir Negotia nødvendige medlemsopplysninger til sine og YS’ samarbeidspartnere. E-MAGASIN Bladet publiseres også som e-magasin på Negotias nettsider. Hvis du ikke ønsker å motta papirversjonen - gi oss beskjed på e-post: magasinet@negotia.no

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==