Negotia | Magasin nr. 4 - 2017

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 1 7 1 2 Suksessen til manganprodusenten Eramet i Porsgrunn hviler på to stødige ben: Prisgunstig og ren vannkraft – og en høykompetent arbeidsstokk der de fleste er organisert. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Det tradisjonsrike smelteverket på Herøya ble etablert i 1913, som Porsgrund Elektrometallurgiske Aktie­ selskab. Verket var senere en del av Elkem i mange år, før franske Eramet overtok tidlig på 2000-tallet. I tillegg til i Porsgrunn har Eramet Norway produksjonsanlegg i Sauda og Kvinesdal, og en utviklingsavdeling i Trondheim. Til sammen sysselsetter selskapet rundt 530 mennesker i Norge. Verdens reneste Grunnstoffet mangan brukes som tilsetning i produksjon av stål, for at stålet skal bli seigt og slitesterkt. Det utvinnes fra malm som i Eramets tilfelle kommer fra egen gruve i det Vestafrikanske landet Gabon. På smelteverkene i Norge varmes malmen opp til manganet blir flytende og kan skilles ut. Man ser for seg massiv skorsteinsrøyk og forurensende utslipp. Men det inte­ ressante er at denne norskdrevne tungindustrien i dag framstår som både miljøvennlig og lønnsom. – Eramet her i Porsgrunn er verdens reneste manganprodusent. Vi er det verket i verden som slipper ut minst CO 2 for hvert tonn metall vi produserer. En av grunnene til det er at vi her i Norge har tilgang på ren, fornybar vannkraft. Men like viktig er oppmerksomheten på det miljømessige i hele produksjonsfor­ løpet, sier administrerende direktør Bjørn Kolbjørnsen. Han viser til at kvikksølvrester fra produksjonen fanges opp før avgassene slippes ut i lufta. Dessuten skilles CO-gass ut og føres i ledning til annen industri hvor den gjen­ brukes som energikilde. Og malm­ restene benyttes blant annet som fyllmasse etter at manganet er smeltet ut. Kompetanse og tillit Når det gjelder lønnsomheten, peker Kolbjørnsen på de ansattes kompe­ tanse som den viktigste suksess­ faktoren. Svært mange av de 150 som jobber i Porsgrunn har svært lang fartstid i bedriften. Det ser direktøren på som en stor fordel. – For det første har vi et solid system for fagutdanning i Norge – med kombinasjon av skole og teori, læretid, fagbrev og så videre. Det er ikke så vanlig at operatører i denne bransjen andre steder i verden har formell fagutdanning. Dermed har vi en fordel av en bred kompetanse i bunnen, som senere videreutvikles og spisses på bedrif­ ten. Eramet er opptatt av å holde på arbeidskraften fordi det sikrer oss den rette kompetansen. – At mange har lang fartstid, ser vi på som et kvalitetsmerke i denne bedriften. Men jeg vil også under­ streke at vi har mange nokså nye, veldig flinke ansatte. Alt i alt gir det oss et sterkt og utviklende fagmiljø. Som et eksempel forteller Kolbjørnsen at nattskiftene kjøres uten arbeidsformenn, det vil si uten ledelse. Flytende mangan. Malmen varmes opp til rundt 1700 grader, slik at mangan­ legeringer smelter og kan skilles ut. Miljøbevisst og lønnsom NORSK TUNGINDUSTRI REPORTASJE

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==