Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 4 «Den norske modellen er en bro mellom arbeid og kapital for å sikre verdiskapning og velferd» Dette uttalte jeg i rapporten «Norge 2020 – Hva skal vi leve av i frem­ tiden?», som ble utgitt av Nærings- og handelsdepartementet i 2010. Med det mener jeg at fagforeninger, som en vesentlig del av den norske modellen, består av mennesker som deg og meg, som sammen bidrar til verdiskapning og velferd for alle norske arbeidstakere nasjonalt og inter­ nasjonalt. Arbeidsgiver skal ikke bestemme alt selv. Som ansatt har du medbestem­ melsesrett og forhandlingsrett på de avtalene som omhandler deg og dine kollegaer. Det å ta del i virksomheters strategiske beslutninger og påvirke hvordan verdiskapningen i en virksomhet fordeles, er en viktig jobb som vi gjør sammen hver eneste dag. Dessuten handler mye av vår jobb om å bevare det vi har opparbeidet, noe våre medlemmer i Felleskjøpet Agri denne høsten streiket for i åtte dager. En konflikt hvor Negotia tydelig kvantifiserte risiko og tap som våre medlemmer måtte ta hvis de mistet sine rettigheter – bare fordi arbeids­ giveren bytter organisasjonstilknytning. De lokale partene løste dette med en lokal avtale seg imellom, som bidro til at det økonomiske kravet kunne reduseres til et nivå på linje med årets frontfagsoppgjør. Negotia er til for å utvikle deg, og ikke minst sikre deg og dine kollegaers rettigheter gjennom et langt og godt arbeidsliv i det private. Jo flere vi er, jo sterkere står vi. Bli med oss videre. Utvid ditt nettverk og ta del i alle de godene vi har å tilby. Og spre gjerne budskapet til alle du kjenner. Monica A. Paulsen forbundsleder i Negotia Brev fra forbundslederen BLI MED OSS VIDERE

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==