Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 2 8 SPØR OSS Bidragsytere til denne utgaven av «Spør oss» : Send ditt spørsmål til forhandlingsavdelingen@negotia.no Anne Kathrine Nordvang, rådgiver Einar Kismul, advokat Nina Møglestue, forhandlingssjef Negotias rådgivere og advokater svarer Rett til å amme i arbeidstiden Spørsmål: Jeg har nylig kommet tilbake i jobb etter 9 måneders foreldrepermisjon. Jeg ammer fortsatt barnet mitt. Jeg og ektemannen min har koordinert det slik at han kommer innom én gang hver arbeidsdag, slik at jeg kan amme barnet vårt (ektemannen min har foreldre­ permisjon i skrivende stund). Min sjef sier at jeg ikke kan amme barnet mitt i arbeidstiden. Hun har også trukket meg i lønn for tiden jeg har ammet i arbeids­ tiden. Er dette riktig? Svar: Her tar sjefen din feil. Du har rett til å amme i arbeidstiden, jf. aml. § 12-8, første ledd: «Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.» Fram til barnet fyller ett år har du i tillegg krav på lønn mens du ammer, jf. aml. § 12-8, annet ledd: «Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.» Einar Pensjonsopptjening første ansettelsesår Spørsmål: Jeg har vært vikar i nesten et år for en ansatt som var i svangerskapspermisjon. Jeg ble noe overrasket da det gikk opp for meg at jeg ikke fikk med meg noe pensjonsopptjening fra tiden jeg jobbet som vikar i bedriften. Er det mulig? Svar: Her må man skille mellom de ulike pensjons­ ordningene. Du tjener opp pensjon i folketrygdens alderspensjon. Men du får ikke med deg noen opptje­ ning i bedriftens tjenestepensjonsordning fordi du var vikar/tilsatt i mindre enn ett år. For å få et pensjonskapi­ talbevis (dersom bedriften har en innskuddsordning) som viser hva du har opptjent/oppspart i perioden, må du ha vært tilsatt i mer enn tolv måneder. Dessverre rammer dette mange med korte arbeidsfor­ hold. Nye regler som er vedtatt i Stortinget vil bøte på dette gjennom etableringen av egen pensjonskonto, hvor opptjening av tjenestepensjon vil gjelde fra første anset­ telsesdag. Den nye loven vil trolig tre i kraft fra 2021. Nina Fortrinnsrett ved ansettelser Spørsmål: Jeg har hatt en 50-prosentstilling i flere år. Etter at kollegaen min sa opp, er stillingen hans lyst ut. Han har hatt bortimot de samme arbeidsoppgavene som meg. Jeg har tidligere nevnt for arbeidsgiver at jeg ønsker meg en økt stillingsprosent, men har ikke blitt opp­ fordret til å søke. Hvilke rettigheter har jeg? Svar: Som deltidsansatt har du faktisk noen rettigheter. Fremfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse har du en fortrinnsrett som deltidsansatt. Riktignok betinger det at du er kvalifisert for stillingen, hvilket jeg mener du bør hevde siden du skriver at du har bortimot de samme arbeidsoppgavene. Om arbeidsgiver hevder at det er oppgaver du ikke kan eller har hatt, og at det vil kreve opplæring, er ikke det mer enn hva man også må forvente ved å ansette en person utenfra bedriften. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med arbeidsgiver for å informere om at du har søkt stil­ lingen. Ta gjerne med deg tillitsvalgt, og be om en skrift­ lig begrunnelse dersom arbeidsgiver ser bort fra fortrinnsretten din. Uenighet om fortrinnsrett kan behandles av tvisteløsningsnemnda med bistand fra Negotia Nina

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==