Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

NOTABENE Dette viser noen av funnene i den ferske studien gjennomført av NTNU og Searching for Leadership, blant tillitsvalgte i YS-organisasjonen Negotia. Tidlig i august ble hovedfunnene i studien lansert på næringslivssemina­ ret Blues Business, i forbindelse med Bluesfestivalen på Notodden. Og på Negotia-konferansen forrige måned fikk deltakerne en gjennomgang av den ferdige rapporten. Negotia har løftet bedriftsdemo­ krati og ansattes medbestemmelse opp som et prioritert tema i organisasjonen de senere årene. Og i dette arbeidet har man sett at det trengs økt innsats for å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og tillitsvalgte. NTNU-undersøkelsen bekrefter at godt partssamarbeid er både posi­ tivt og lønnsomt. Dette er noen av funnene: • Positive samarbeidsformer skaper motivasjon, trygghet, respekt og resultater som gir en stor oppside for ledere og tillitsvalgte. • Virksomheter og fagforeningene vil styrke sin posisjon om ledere og tillitsvalgte styrker sin relasjons­ kompetanse • Komplekse problemstillinger og utfordrende dialoger styrker samarbeidet om gjensidig respekt er til stede. • Det er en stor oppside for de ledere som styrker sin kompetanse innen «Human Technology», dvs. det å forstå menneskets grunn­ leggende adferdsmønster • Forskning viser en signifikant korrelasjon mellom ledelse som fokuserer på «Human Techno­ logy» og det å skape resultater. Et aktuelt, konkret tiltak er å utvikle felles samarbeidskurs for partene, mener Negotia-leder Monica A. Paulsen. – Negotia og Virke testet nylig ut et opplegg med felles kurs hvor ledere og tillitsvalgte i ulike bedrifter satt «face to face» og diskuterte gode løsninger for samarbeid. Erfaringen fra denne piloten er god, og forbun­ det jobber med hensiktsmessig oppfølging av dette, sier Paulsen. Ny studie: Samarbeid lønner seg Positive samarbeids­ former skaper motiva­ sjon og resultater. God relasjonskompetanse hos ledere og tillitsvalgte gir felles styrke. Gjensidig respekt er avgjørende for å løse komplekse problemstillinger. Klubber, avdelinger og regioner i Negotia kan søke om støtte til særskilte tiltak gjennom ordningen med 3-prosentmidler. Benevnelsen 3-prosentmidler kommer av at potten er tre prosent av total medlemskontingent. Tildeling skjer en gang per år, med søknadsfrist 1. desember. Det kan søkes om støtte til «tiltak som kommer medlemmene til gode» – enten faglig eller sosialt, eller gjerne en kombinasjon! På denne måten blir midlene Husk å søke om støtte til lokal aktivitet Ill.foto: Adobe Stock kanalisert direkte til planlagte, konkrete aktiviteter i de lokale organisasjonsleddene. Skreddersydde kurs, årsmøte med faglig og sosialt innhold samt sommeravslutning, er eksempler på hva lokalleddene i Negotia bruker støtten fra 3-prosenten til. Søknadsskjema på negotia.no N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 2 5

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==