Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 2 0 INNLEGG Inspirert av europeisk sommerskole Arrangementet fant sted på vakre Kypros, nærmere bestemt Larnaca. Sommerskolen er et tilbud til unge tillitsvalgte i en alder opp til 35 år. Den er etablert for å styrke unge i deres arbeid som tillitsvalgte. Litt å bryne seg på Forventningsfulle møtte vi opp til første kursdag 19. juni. Det var mange nye ukjente ansikter og de fleste var nok litt spente. Heldigvis ble det tidlig arrangert aktiviteter for å løsne litt på stemningen. Dette fikk fram latteren i de fleste og man slappet mer av. Et smart grep som satte standarden for resten av kurset. Den første dagen ble det også tidlig snakket om seksuell trakassering og om respekt for kulturelle forskjeller. Dette synes jeg er noe flere kunne bli flinkere på. Kurslederne presenterte deretter programmet vi skulle ha over tre dager og det ble forklart hvordan dagene var lagt opp. Vi skulle få brynt oss på både kommunikasjons­ ferdigheter, presentasjonsteknikk og forhandlingsteknikk. Dette skulle vi gjøre gjennom interaktive læringsmetoder i form av rollespill, gruppearbeid, caser og felles disku­ sjoner – og alt forgikk på enkelsk. Flere av casene og gruppearbei­ dene var bygd opp slik at vi fikk fokusert mye på hva som er viktige saker for unge i arbeidslivet. Grup­ pearbeidet ble alltid framført for de andre gruppene, og dette gjorde at vi fikk øvd oss på å snakke foran en forsamling. Som gruppe lærer man fort viktigheten av å samarbeide, inkludere alle, løse utfordringer sammen og hvordan dette gjør at man står sterkere sammen. Dele erfaringer Et av hovedmålene med sommer­ skolen er å styrke fagbevegelsen gjennom opplæring av unge ledere. Deltakerne skal øke sin kompetanse på grunnleggende fagforenings­ ferdigheter innen de nevnte områ­ dene kommunikasjon, presentasjon og forhandlinger. Ved å dele erfarin­ ger og fortelle om utfordringene vi møter i arbeidslivet i hver våre land, får UNI Europa nyttige innspill til sitt videre arbeid. Og tillegg gir det hver enkelt deltaker mulighet til å identifisere personlige mål. Jeg føler meg privilegert som fikk være med på denne samlingen nå i år. Jeg vil påstå at jeg er bedre rustet på alle områder for det å være tillits­ valgt. Man lærer mye av å jobbe sammen med andre som har et ganske annet utgangspunkt enn deg selv. Jeg likte spesielt at vi underveis byttet grupper og fikk mulighet til å jobbe med forskjellige. Det førte til at alle ble godt kjent og at dynamikken i hele gruppa totalt ble veldig fin. Kjemper for det samme Det er utfordrende når man hele tiden skal kommunisere på engelsk. Likevel fikk vi til gode diskusjoner, De unge er framtiden. Også for fagbevegelsen. Her er deltakerne på årets sommerskole for unge tillitsvalgte i regi av UNI Europa. Innleggsforfatteren roser arrangementet og anbefaler det overfor andre som får muligheten. I juni møttes nærmere 30 unge fagorganiserte fra flere forskjellige land og forbund omkring i Europa, for å være med på UNI Europa Youth Summer School. I år var jeg en av de heldige som fikk delta.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==