Negotia | Magasin nr. 3 - 2018

NOTABENE N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 8 3 1 Å «tette hullene» i AFP-ordningen var blant de viktige kravene i årets hovedoppgjør mellom partene i arbeidslivet. Det ble enighet om endringer som vil gi større unntak fra vilkåret om at søker skal være ansatt og reell arbeidstaker de tre siste årene før uttakstids­ punktet for å kvalifisere for AFP. I tillegg utvides grensen for hvor lenge arbeidstaker kan ha vært syk eller uføretrygdet fra 26 uker til 104 uker. Endringene som ble avtalt i oppgjøret er nå tatt inn i AFP-vedtektene Samhold gir klubben styrke I juni reiste åtte Negotia-medlemmer i Kreftforeningen på helgetur til København. Dette har etterhvert blitt en god, årlig tradisjon for oss. Før avgang holdt Mona Hermansen fra Negotias forhandlingsavdeling foredrag om viktigheten av arbeids­ miljøloven som vern for de ansatte, og hun trakk også frem det histo­ riske perspektivet. Avslutningsvis fikk vi delta i en morsom quiz i forhold til danske ord og uttrykk. På overfarten til København nøt vi en smakfull middag, før vi avsluttet kvelden med sosialt samvær i piano­ baren. I København benyttet flere anledningen til å handle inn mat, klær og drikke, før vi alle nøt en god lunsj på Skipperkroen i Nyhavn. Mange medlemmer opplevde et tøft år i fjor, da våre sykepleiere organi­ sert i NSF var i streik. Samtidig kryper omstillinger i omkringlig­ gende arbeidsliv stadig nærmere og skaper utrygghet. Derfor er Negotia-medlemmer i Kreftforeningen på tur, med hygge og fag i god kombinasjon. I årets tariffoppgjør ble det enighet om endringer som gjør det vanskeligere å miste retten til avtalefestet pensjon. Dette er nå fulgt opp i AFP-vedtektene. I tariffoppgjøret ble det også avtalt å gjennomføre en utred­ ning for å komme fram til en mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning. Den nye modellen skal være bærekraftig for framtiden, samtidig som full opptjening i ordningen skal være på linje med dagens nivå. Målet er at utredningen skal være ferdig i løpet av desember 2018, slik at en ny ordning kan avtales inntatt i overens­ komstene i 2019. Mer informasjon på AFP-ordningens nettside: afp.no Oppmyking av uttaksreglene for AFP-ordningen vedtektsfestet medlemsturer og våre tradisjonelle førjulsmiddager viktige, ved at de styrker samhold og trygghet, og får tankene over på hvor verdifulle kollegaer er, og at det er gjennom samhold det er lettere å påvirke prosesser. Negotia i Kreftforeningen jobber for å få på plass bedre sikringsbestem­ melser på minstelønn. Vi har også planer om å få til en medlemskveld der temaet vil være pensjon. Ellers er vi opptatt av å få med de unge, og ønsker å verve flere under 40 år. Da forteller vi også om Negotias fine kurstilbud. Medlemmene retter en stor takk til Negotia, som bidro med midler til København-turen og oppfordrer andre medlemmer til å delta i liknende arrangementer. Tor Widar Svendberg leder av Negotia i Kreftforeningen

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==