Negotia | Magasin nr. 2 - 2020

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 3 – 2 0 2 0 7 Terje Soltveit har et klart budskap om rollen som tillitsvalgt og representant for sine organiserte kolleger: – Viktig, lærerikt og tidvis ganske krevende. Noe nytt hver dag TEKST: TERJE BERGERSEN FOTO: BIRTE HEGERLUND RUNDE Det var i mars 2019 at Soltveit ble valgt til klubbleder for Negotia-medlemmene i Neumann Bygg. Eller som han selv beskriver det – utpekt. – Jeg kaller det utpekt, fordi det ikke akkurat har vært kamp om vervet her i klubben. Men, jeg tok altså rollen, og det har jeg ikke angret på. Det blir mye å gjøre i tillegg til hektisk jobb som butikk ­ ansvarlig i Kristiansand, men jeg ser at funksjonen er veldig viktig for oss som er organisert. Vi blir lyttet til av ledelsen og kan påvirke, og det er vel det fagforeningsarbeid aller mest handler om, sier Terje Soltveit. Varm kursanbefaling Neumann Bygg er blant de fem store byggevareleverandørene her til lands. Bedriften er spesialisert mot proffmarkedet, og har 15 lokasjoner fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Antallet ansatte ligger på snaut tre hundre, hvorav rundt regnet 6o er Negotia-medlemmer. Hvordan grep du an tillitsvalgt­ rollen? – Noe av det første jeg gjorde var å undersøke hva forbundet kunne tilby av kurs og opplæring. Det så jeg fort at var temmelig mye. Jeg meldte meg på kompetanseprogram­ met, og gjennomførte alle tre modu­ lene på et halvt år. Soltveit sparer ikke på lovordene når han omtaler kompetansepro­ grammet for nye tillitsvalgte. – Det du lærer der er vanvittig bra. Instruktørene holder et enormt høyt faglig nivå. Det er god stem­ ning og gode folk. Stor takhøyde og rom for diskusjoner. Jeg fikk masse nye impulser av de kurssamlingene, og ikke minst et godt nettverk. Hvordan bruker du nettverket? – Jeg bruker nettverket aktivt og ofte. Selvsagt rådgiverne som er ansatt hos Negotia, men også de jeg gikk sammen med på kurs. At det er samme gruppe deltakere som følger hverandre gjennom alle tre samlin­ gene er veldig bra. Jeg er stadig i kontakt med flere av dem, det er en god støtte. Samarbeidsklima og koronautfordringer Terje Soltveit sier han er heldig som jobber i en bedrift som skjønner verdien av at ansatte er organisert. Det har vært Negotia-medlemmer i Neumann Bygg i mange tiår. – Historien sånn sett er mye lengre enn det jeg kjenner til. Hvordan samarbeidsklimaet har vært opp gjennom årene vet jeg ikke alt om. Man jeg vet i hvert fall at det fungerer bra nå. Personalledelsen involverer oss tillitsvalgte i de forskjellige prosessene. Og prosessene en tillitsvalgt må håndtere er mange. For Soltveit har det vært blant annet lønnsforhand­ linger, nedbemanning, permitterin­ ger og oppfølging av enkelt- medlemmer. Covid 19 skapte dess­ uten en ganske så ekstraordinær situasjon for ham personlig. Han var nemlig blant de mye omtalte vinter­ ferieturistene i Østerrike. – Da vi reiste ned var det to registrerte tilfeller av Covid 19-smittete i Østerrike. Etter et par dager var tallet steget til 200. Det var en rimelig bisarr situasjon å sitte i en taxi på vei til flyplassen i forhånds­ konferanse om permitteringer, og samtidig vite at jeg skulle fjorten dager i karantene når jeg kom hjem. Endte faktisk opp med tjue dager i karantene, med påvist Covid-19. Fra en tilværelse i isolasjon ble det mange ekstraordinære, digitale samarbeidsmøter med fokus på å holde hjulene i gang på best mulige måte for bedriften. – Det var tøffe tak en god stund, på det meste var 40 kolleger permit­ tert. Men etter forholdene klarte Neumann Bygg seg bra, takket være stor innsats fra alle ansatte. Det skal også nevnes at ledergruppen sto fram og tok en lønnsreduksjon for en periode, for å avhjelpe i situa­ sjonen. Samarbeidet fungerte svært bra, det var jevnlige møter hvor tillitsvalgte fra Negotia og Handel og kontor var medvirkende og involvert i beslutningene. Internasjonalt Nå nylig deltok Soltveit på EWC-møte i København. EWC står for European Works Council, på norsk brukes betegnelsen ESU – Europeisk Samarbeidsutvalg. Det er PROFILEN «Jeg bruker nettverket aktivt og ofte. Selvsagt rådgiverne som er ansatt hos Negotia, men også de jeg gikk sammen med på kurs.»

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==