Negotia | Magasin nr. 2 - 2020

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 3 – 2 0 2 0 2 4 HJEMMEKONTOR Noen aktuelle regler og betraktninger I forbindelse med koronasituasjonen har mange ansatte jobbet hjemmefra. Det er grunn til å tro at erfaringene fra koronasituasjonen, sammenholdt med den teknologiske utviklingen, vil få flere bedrifter til å vurdere innføring av hjemmekontor som en fast ordning i hvert fall for deler av arbeidsuken. Hjemmekontor er ofte en del av en fleksibel arbeidstidsordning, der dette benyttes som et supplement til det vanlige arbeidsstedet. For å sikre arbeidstakernes helse og velferd skal arbeidsgiver i henhold til arbeids­ miljøloven forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Kravene gjelder som et utgangs­ punkt også ved arbeid i hjemmet. Det gir arbeidsgiver større utfordrin­ ger enn ved arbeid på arbeids­ plassen, blant annet fordi arbeidsgiver ikke har tilgang til arbeidstakers hjem uten etter særskilt avtale. Videre vil det nok være mindre problematisk for arbeidsgiver å tilrettelegge for noen ansatte, for eksempel ved å kjøpe inn heve- og senkepult og stor regulerbar arbeids­ stol til bruk i et eget kontorrom i den ansattes bolig, mens en slik tilrettelegging kan by på utfordringer for ansatte som bor i en mindre leilighet. Utfordringene blir ikke mindre når det for eksempel dreier seg om krav til innemiljøet. Det skilles mellom de tilfellene der hjemmekontor benyttes som en fast ordning, og der arbeid fra hjemmekontor er kortvarig eller tilfeldig. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==