Negotia | Magasin nr. 2 - 2020

NEGOTIA MAGASIN Fagtidsskrift for medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Negotia – et YS-forbund. Fire utgivelser per år. UTGIVER Negotia, Lakkegata 23, Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo. ANSVARLIG REDAKTØR Terje Bergersen, mobil: 901 42162, e-post: magasinet@negotia.no NEGOTIA FORBUNDSLEDER Monica A. Paulsen, mobil: 909 90971 GENERALSEKRETÆR Tore Hansen, mobil: 951 80 114 SERVICETELEFON 815 58100 E-POST post@negotia.no info@negotia.no arbeidsliv@negotia.no medlem@negotia.no kurs@negotia.no WEB www.negotia.no NB. For å ivareta dine medlemsbetingelser gir Negotia nødvendige medlemsopplysninger til sine og YS’ samarbeidspartnere. N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 3 – 2 0 2 0 2 Akkurat nå Til dette nummeret av Negotia magasin har vi gjennomført en enkel status­ sjekk i et utvalg virksomheter hvor forbundet er inne med større medlems­ grupper. I lys av koronasituasjonen, naturligvis. Hovedkonklusjonen etter denne lille runden er at det er store forskjeller på utslagene pandemien har gitt så langt. Negotia organiserer bredt blant virksomheter i privat sektor. Vi gjorde et utvalg som gjenspeiler noe av dette mangfoldet. Vi har snakket med tillits­ valgte i bedrifter tilknyttet bransjer som reiseliv, byggevare, næringsmiddel­ industri, maritimt utstyr, callsenter, spedisjon, ideelle organisasjoner m.fl. De fleste har vært igjennom en krevende tid etter at koronaen slo til i mars. Faktum er likevel at det går rimelig bra med mange av virksomhetene, noen av dem faktisk bedre enn vanlig. Men situasjonen med korona er som kjent ikke over, og langtidsvirkningene er det ingen som har oversikt over. I månedene vi har bak oss er verdien av samarbeidet mellom myndighetene og arbeidslivets parter behørig framhevet. Med rette. Gode løsninger er kommet på plass gjennom utstrakt dialog. Det bør fortsette også i tiden framover. Den gode dialogen starter på den enkelte bedrift, i forholdet mellom tillits­ valgte og ledelse. Hovedoppslaget i dette nummeret er en slik historie, hentet fra byggevareleverandøren Neumann Bygg. Vi bringer historien til en tillits­ valgt som tok oppgaven på alvor da han ble valgt inn i rollen for halvannet år siden. Han forteller om en bratt men spennende læringskurve i arbeidet for innflytelse og dialog. En oppgave som krever sin tillitsvalgt i en bedrift med 15 lokasjoner spredt over store deler av landet. Vår mann i Neumann bygg sier det ikke akkurat har vært kamp om å bli tillitsvalgt. Derfor har han også vært litt alene om oppgaven. Den situasjonen er ikke uvanlig. Men den er ofte «skummel», fordi engasjementet og entusias­ men ikke varer evig når deltakelsen fra omgivelsene er begrenset. Derfor en oppfordring til de ordinære medlemmene i en klubb: Støtt tillits­ valgte – og engasjer deg gjerne selv. Det handler om fellesskapet. Terje Bergersen ansvarlig redaktør LEDER E-MAGASIN Bladet publiseres også som e-magasin på Negotias nettsider. Hvis du ikke ønsker å motta papirversjonen - gi oss beskjed på e-post: magasinet@negotia.no

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==