Negotia | Magasin nr. 2 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 2 0 1 8 4 Jeg har lyst til å stille spørsmålet om hva som er den viktigste bestemmelsen i tariff- avtalene våre. Mye av svaret mener jeg ligger i dette sitatet fra hovedavtalen: «De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskaping og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetningene for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser». Kjære venner - her snakker vi om verdier som sikrer de ansatte innflytelse på arbeidsplassen. Partene har formulert disse bestemmelsene sammen. De har en gang vært enige om at medvirkning er smart, og at den skal skje nærmest mulig der beslutningene fattes – både i bedriftens daglige utfordringer og når de langsiktige, strategiske veivalgene skal tas. Som medlem og tillitsvalgt i Negotia skal du vite at du er selve ryggraden i den norske modellen. Du er den som kan bidra til at samarbeidet optimaliseres ute i virksomheten din. Vi i Negotia skal legge til rette for at du skal kunne gjøre en best mulig jobb. Vi har vært igjennom en brytningstid i det private næringsliv. Der vi tidligere hadde kompetansen og tiden til å kunne utvikle prosedyrer i forkant av endringer, ser vi nå at endringene skjer i så stor fart at vi ikke rekker den forebyg- gende samhandlingen. Dette krever en annen inngang, en annen type ledelse og en annen måte å tenke på. Det gjelder enten vi snakker om kompetansebygging, strategisk planlegging eller implementering ute i virksomhetene. Derfor er vi glade for å ha fått i gang et viktig pilotprosjekt med arbeidsgiverorganisasjonen Virke – som nettopp har til formål å videreutvikle dialogen mellom ledelse og de tillitsvalgte. Tilbakemeldingene er svært positive fra begge parter, og det gir betryggende signa- ler om hva det er mulig å få til. Sammen om bedre løsninger, det er det som vil løfte oss inn i framtiden og kan gjøre våre virksomheter robuste nok til å håndtere de utfordringer som måtte komme. Dette får vi til – sammen! Jeg ønsker alle en riktig god sommer! Monica A. Paulsen forbundsleder i Negotia Brev fra forbundslederen SAMMEN OM BEDRE LØSNINGER

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==