Negotia | Magasin nr. 2 - 2018

FAGAKTUELT BEDRIFTSDEMOKRATI Lov- og avtaleverket har mange regler om ansattes medvirknings- og medbestemmelsesrett i den enkelte bedrift. Disse rettighetene utgjør en sentral del av det vi kaller «den norske modellen». Ordningens sentrale plass i den norske samfunnsmodellen kommer til utrykk gjennom en egen bestemmelse om medbestemmelse i Grunnloven § 110. GENERELT Ansattes deltakelse og samarbeidet mellom partene i norsk arbeidsliv dekkes av en rekke begreper, blant annet medbestemmelse, medvirkning, medinnflytelse, infor- masjon, drøfting, forhandlinger og bedriftsdemokrati. Verken i lov- eller avtaleverket finnes det en definisjon av begre- pene, men følgende formulering synes å ha bred tilslutning i norsk arbeidsliv: «Vidt definert kan en si at bedriftsdemokrati eller medbestem- melse omfatter alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på avgjørelses­ prosesser på alle plan i virksomheten, fra fastsetting av virksomhetens over- ordnete mål til de løpende avgjørelser i tilknytning til den enkeltes daglige arbeid og innsatsvilje». Mens ansatte i bedrifter uten tariffavtale kun har lovverket å forholde seg til, har ansatte i bedrif- ter med tariffavtale flere rettigheter. I noen tilfeller vil bestemmelser i lov- og avtaleverket overlappe hverandre. Bestemmelsene i hovedavtalene kan for eksempel være mer omfattende enn bestem- melser i arbeidsmiljøloven. I slike tilfeller vil selvfølgelig ikke reglene

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==