Negotia | Magasin nr. 1 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 1 / 2 0 1 9 7 å ta tak i for ungdommene med så mange vonde historier. Hat, sorg, skam, skyld, bitterhet og sinne. Følelser som coachen May Ruud Tennebø mener så sterkt står i veien for fremtiden deres. Verdi-coaching er hennes verktøy for varig endring. I dag står coaching på timepla- nen. Samtidig jobber sønnen hennes, Christopher Haslerud, med rolle- spill, legobygging og maling av drømmer på store ark sammen med ungdommene. Kreativiteten skal gi rom for drømmer. Smerter i 90 sekunder – Hvilken følelse er det du har? Er det hat? Sinne? Kan du beskrive hvor den er? I panna? I brystet? Hvilken farge har den? Vil du at jeg til. Det er nå Faith, sammen med May, kan løfte ut den vonde følelsen. Slik at hun slipper den tunge vekten som hindrer henne i å ta tak i frem- tidsdrømmene og gå skritt for skritt i retningen av målet. May mener at før ungdommene kan tilegne seg kunnskap som kan føre til en bedre verden, så må barn og unge bli trygge på innsiden. Vonde følelser må bort. Det har hun selv erfart. Hun var selv utrygg som skal hjelpe deg med å ta den bort? May står med en av ungdom- mene foran seg. Faith heter hun. Hun holder blikket hennes intenst fast. Ser henne inn i øynene. Nikker. Som om det er greit å la det slippe. Det smerter hos Faith. May ser det i ansiktet. Hun stiller åpne spørsmål, så et spørsmål som smerter. Hun traff noe der. En tåre kommer. Så en til. Dette er forløsningen, som May kaller det. 90 sekunders smerte må May Ruud Tennebø er ansatt som innkjøper i teknologibedriften MH Wirth i Kristiansand, hvor hun også er tillitsvalgt i Negotia-klubben. Ved siden av driver hun coaching-virksomhet overfor svært forskjellige miljøer, noe denne artikkelen fra Uganda viser.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==