Negotia | Magasin nr. 1 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 1 / 2 0 1 9 1 0 TEKST: TERJE BERGERSEN Tidligere avtaler om et inkluderende arbeidsliv har bygd på en ordning der den enkelte virksomhet inngår samarbeidsavtale med NAV. Sånn blir det ikke heretter. Nå ligger avtalen som et sentralt dokument med virkemidler hele arbeidslivet kan benytte seg av. Svakere avtale? Siden den formelle lokale forankrin- gen er fjernet, er det naturlig å stille spørsmålet om den nye avtalen er svakere enn de foregående. – Avtalen har en ny profil, men at den er svakere enn sine forløpere er det ikke grunnlag for å si. Riktig- nok forsvinner noe av forpliktelsene som hvilte på de bedriftene som tidligere hadde signert IA-avtalen lokalt, men på den andre siden er virkemidlene nå tilgjengelig for hele arbeidslivet på en bedre måte enn før. Arbeidsplassen er fortsatt hoved- arenaen og i avtaleteksten understre- kes det at et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes. Og det settes krav om en dokumentert dialog mellom partene lokalt før virksomhetene får bistand fra NAVs arbeidslivssentre. Forutsetningene for dette er under utforming. Det samme gjelder flere av virkemidlene, inklusive en interaktiv nettportal hos Arbeidstilsynet. YS har tro på at denne avtalen kan ha god effekt i inkluderingsarbeidet. Dette sier seniorrådgiver Hege Herø, som er fagansvarlig for området inkluderende arbeidsliv i Yrkesorganisasjonenes Sentral­ forbund (YS). YS er blant hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden som er part i den nye IA-avtalen. De øvrige er LO, Akademikerne og Unio. På arbeids- giversiden er NHO, Virke, Spekter og KS med. Avtalen ble signert 18. desember og gjelder for fire år fram i tid – til utløpet av 2022. Redusere sykefravær og frafall Partene er enige om disse to nasjonale målsettingene for avtaleperioden: – Sykefraværet skal reduseres med ti prosent sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2018. Rett før årsskiftet inngikk partene i arbeidslivet og myndighetene en ny fireårig avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Avtalens virkemidler er nå tilgjengelig for alle virksomheter. Samtidig er begrepet «IA-bedrift» historie. IA-avtale med ny

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==