Negotia | Magasin nr. 1 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 1 / 2 0 1 8 6 KOMPETANSE I databransjen står du i fare å gå plutselig ut på dato hvis du ikke kan dokumentere rett kompetanse. Øyvin Lyche Stray tok etterutdan­ ning – og gikk klar av bedriftens nedbemanning. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN 64-åringen som nå er ansatt i IBM, har ingen planer om å tre ut av arbeidslivet med det første. Men det var på nære nippet for noen år siden. Daværende arbeidsgiver Evry nedbemannet, og Stray lå dårlig an. Det var da han tok grep og oppgraderte formalkompetansen. - Evry ville si meg opp. Jeg sto på nedbemanningslista, og det er tøffe saker å få beskjed om. Jeg følte meg ikke så høy i hatten akkurat da. Når du har passert 60 er du ikke blant de mest attraktive på arbeidsmarkedet lenger. Sånn er det bare. Sjansen er trolig bedre der du er, hvis du har den rette kompetansen å vise til. Som fagmann på drift av servere for store kunder, var arbeidsdagen til Øyvin Lyche Stray travel med oppgaver knyttet til installering, feil­ retting og konfigurasjon. Han hadde vært ansatt i Evry siden 1984, og hadde lengst ansiennitet av alle han jobbet sammen med. Men det var ikke godt nok for selskapet da de overtallige skulle velges ut. Sertifisering gjorde susen – Fagforeningene er opptatt av ansiennitet, med det legger ikke bedriftene noe særlig vekt på. Det er i hvert fall min erfaring fra den gangen. Det verste er at de som bestemmer hvem som må gå gjerne ikke kjenner dem de velger ut. Selv om du har lang erfaring og masse relevant kunnskap, er det ikke sikkert du vurderes som verdifull arbeidskraft. Strays mottrekk ble å gå i gang med studier for å skaffe seg opp­ datert Microsoft-sertifisering. Det innebar gjennomgang av et omfat­ tende pensum og avsluttende eksamen – alt på engelsk. Hvordan var det å bli student som seksti pluss? – Det var krevende. Å pløye gjennom 600 sider med krevende fagstoff på engelsk er en utfordring. Da må man skjerpe seg. Men jeg var motivert, kom meg greit i gjennom stoffet og sto på eksamen, sier Øyvin Lyche Stray. Og dermed kunne han legge fram den formalkompetansen som skulle til for at han fikk beholde jobben som serverdrifter – godt hjulpet de tillitsvalgte i Negotia-klubben. God hjelp av tillitsvalgte Negotia har hatt stor medlemsklubb i Evry i mange år. Stray understreker at han fikk uvurderlig hjelp av de tillitsvalgte når han trengte det som mest. – De tillitsvalgte jobbet hele tiden for oss som var medlemmer. Jeg er veldig takknemlig for måten de stilte opp på da jeg trengte det. Du trenger SKOLERING reddet jobben «Jeg er ganske sikker på at jeg måtte ha sluttet i Evry den gangen, hvis jeg ikke var organisert»

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==