Negotia | Magasin nr. 1 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 1 / 2 0 1 8 5 SNURR LØNNS- FILM TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN De lokale lønnskonferansene skal holdes landet rundt som før. Lønns­ filmene kommer ikke i stedet for noe annet. De kommer i tillegg til. – Dette er en utnyttelse av de mulighetene som ligger i de digitale plattformene. Gode budskap kan ikke terpes på for ofte. Når det brygger opp til lønnsoppgjør er det viktig å være godt forberedt, sier Negotias assisterende forhandlings­ sjef Nils Blomhoff. Reelle forhandlinger Det er foreløpig laget to filmer om lokale lønnsforhandlinger – en om de fire kriteriene og en om oppbyg­ ging av lønnskrav. – De fire kriteriene … Kan du forklare litt? – Denne bestemmelsen er sentral i våre tariffavtaler. Kriteriene er bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranse­ evne. Det skal føres reelle lønnsfor­ handlinger mellom de tillitsvalgte og bedriftens ledelse med utgangspunkt i disse kriteriene. – Det med fremtidsutsikter, er det ikke slik at ledelsen alltid ser noen mørke skyer i horisonten når det er snakk om lønn? – Der ligger det alltid en utfordring. Men det skal være relativt nær fremtid og handle om ting man vet er på trappene. De tillitsvalgte må imøtegå bedriftens argumenter på en profesjo­ nell måte, vise at kravet de legger fram er realistisk, og at de mørke skyene der framme kanskje ikke er så mørke som ledelsen vil ha det til. Grundige for­ beredelser er en god oppskrift. – Poenget med kriteriene er at oppgjøret skal være tilpasset situa­ sjonen ved den enkelte bedrift, understreker Blomhoff. Nyttig for alle I filmene forklares tingene på en enkel måte. Stemme og ansikt til­ hører rådgiver og advokatfullmektig Kristoffer Lien Heitmann. Budskapet underbygges med illustrasjoner og oppsummeringer. Manuset er utviklet av Negotia og innspillingen gjøres i samarbeid med firmaet Peiling Film og TV. Noen tillitsvalgte går inn i årets lønnsforhandlinger for første gang som organiserte. Andre har lang erfaring i faget. – Vi de erfarne ha noe nytte av filmene? – Ja, det mener jeg. Filmene kan fungere som oppfrisking for dem som har forhandlet før. De dekker et bredt behov. Informasjonen er svært komprimert, så varigheten på hver film er bare noen få minutter. De brukes for øvrig allerede på kursene vi holder for tillitsvalgte, sier utviklingssjef Pål Hannevig. Bare starten? Negotia har tatt i bruk filmformatet på andre fagområder også. Det er produ­ sert flere om Europeisk Samarbeidsut­ valg (EWC) og en om kompetanse. – Er det planer om flere produksjoner? – Dette er en effektiv måte å gjøre faglig informasjon tilgjengelig på. Det blir flere filmer, både om lønn og andre temaer. Det er morsomt at vi har gode krefter internt til både manus og presen­ tasjon, sier Pål Hannevig, som legger til at tilbakemeldinger mottas med takk! Årets lokale lønns­ oppgjør nærmer seg. Nå kan du lade opp til begivenheten ved å snurre Negotias rykende ferske instruksjonsfilmer. Negotias eget filmteam. Fra venstre: Assisterende forhandlingssjef Nils Blomhoff, rådgiver og advokatfullmektig Kristoffer Lien Heitmann og utviklingssjef Pål Hannevig. Lønnsfilmene gjøres tilgjengelig på nettsiden negotia.no

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==