Negotia | Magasin nr. 1 - 2018

– Hva med Negotias samarbeids­ partnere, og deres tilgang til person­ opplysninger i medlemsregisteret? – Det avhenger av hva slags samar­ beidspartnere det er snakk om. Når det gjelder leverandører av forsi­ kringstjenester og andre medlems­ fordeler, har medlemmene rett til å reservere seg mot at opplysningene deles. Annerledes blir det derimot med leverandører av eksempelvis IT-tjenester. – Jeg mener det er grunnleggende bra at reglene for hvordan vi og andre behandler personopplysninger skjerpes. Individets rett til godt vern på dette området er viktig. Negotia følger opp de nye kravene på skikke­ lig vis, og er alltid åpne for spørsmål. Det er bare å ta kontakt, sier general­ sekretær Rune Aale-Hansen. DATATILSYNETS 10-PUNKTSLISTE Nye personvernregler trer i kraft i mai 2018. Her er Datatilsynets 10 punkter om hva det betyr for din virksomhet: 1. Alle norske virksomheter får nye plikter 2. Alle skal ha en forståelig personvernerklæring 3. Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser 4. Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger 5. Mange virksomheter må opprette personvernombud 6. Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa 7. Alle databehandlere får nye plikter 8. Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer 9. Alle får nye krav til avvikshåndtering 10. Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter Utfyllende informasjon finnes på datatilsynet.no «Både oppbevaring og spredning av opplysninger skjerpes inn, og vi må i større grad enn idag innhente samtykke.» YS Innbo til samme lave pris i 2018! Over 80 000 medlemmer i YS-forbundene har allerede kjøpt YS Innbo. Den er identisk med Gjensidiges beste innboforsikring, og har blant annet disse fordelene: • Dekker ved uhellskader • Gir hjelp ved ID-tyveri • Dekker reparasjon av knust skjerm på mobiltelefon • Dekker sykkel og el-sykkel med inntil 30 000 kroner Sjekk din medlemspris og kjøp på gjensidige.no/ys A13_0598/03 2018 /Foto Jo Michael de Figueierdo

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==